Ἑκδήλωση Ε.ΡΩ. τὸ Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 μὲ θέμα: “ Ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια στὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης” – Μεσολόγγι

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τὸ παράρτημα τοῦ σωματείου “Ἑνωμένη Ῥωμηοσύνη” στὴν Ἱερὰ Πόλη τοῦ Μεσολογγίου
καὶ ἡ Σχολὴ Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, σᾶς προσκαλοῦν
στὴν ἐκδήλωση ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 καὶ ὧρα 6.30 μ.μ. 
στὴν Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Αἰτωλοακαρνανίας μὲ ὁμιλητὴ
τὸν δικηγόρο κ. Δῆμο Θανάσουλα καὶ θέμα: “ Ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια στὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης”