ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ” – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΟΛΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ VIDEO ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

IMG_3225

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁ τομέας νεότητας τῆς «Ἑνωμένης Ρωμιοσύνης» Ἰωαννίνων πραγματοποίησε τὴ Δευτέρα 20 Ἀπριλίου στὰ Ἰωάννινα ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Γιὰ μιὰ εὐλογημένη Οἰκογένεια».

Τὴν ἐκδήλωση τίμησε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. Μάξιμος. Στὴν ὁμιλία του μὲ θέμα «Προετοιμασία γιὰ ἕναν εὐλογημένο γάμο» τόνισε ὅτι στὴν προετοιμασία γιὰ τὸν γάμο ἔχει κεφαλαιώδη ρόλο ἡ σχέση μὲ τὸν Χριστό, ἐνῷ ἡ βασικὴ ἀρχὴ ποὺ πρέπει νὰ διέπει τὴν οἰκογένεια εἶναι ἡ θυσιαστικὴ ἀγάπη. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δίνεται στὰ παιδιὰ ἡ δυνατότητα ἐλεύθερης ἐπιλογῆς γιὰ τὴ ζωή τους καὶ σὲ περίπτωση ἀποτυχίας οἱ γονεῖς νὰ τὰ συγχωροῦν καὶ νὰ τὰ ἀγκαλιάζουν.

Στὴ συνέχεια τὸν λόγο πῆρε ἡ κυρία Βασιλικὴ Καλλιντέρη, φιλόλογος καὶ πολύτεκνη μητέρα ἐννέα (9) παιδιῶν. Μὲ τὸ θέμα «Οἰκογένεια: Ἀπό τὴν γῆ…στὸν οὐρανό!» ἐπεσήμανε τοὺς ρόλους ποὺ ὀφείλουν νὰ ἀναλάβουν ὁ ἄντρας καὶ ἡ γυναῖκα προκειμένου νὰ στηρίξουν τὰ θεμέλια τοῦ οἴκου τους, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιτύχουν τὴ δημιουργία μιᾶς εὐτυχισμένης οἰκογένειας καὶ νὰ γευτοῦν τὶς χαρές της. Τέλος, ὁ κύριος Βασίλειος Μάλιακας, θεολόγος – ἀκτινολόγος, παρουσίασε τὸ νέο βιβλίο ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» μὲ τίτλο «Ἀνατομία Οἰκογενειακῶν θεμάτων».

Στὴ λήξη τῆς ἐκδήλωσης ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε χαιρετισμὸ καὶ τὶς εὐχές του. Κατὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν αἴθουσα, μαζὶ μὲ τὴν εὐλογία του μοίρασε σὲ ὅλους τὸ νέο βιβλίο καὶ ἕνα cd μὲ ἀνάγνωση τοῦ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγελίου καὶ ἐνδιάμεση ψαλμωδία.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ : 

IMG_3205 IMG_3225 IMG_3234 IMG_3262 IMG_3264 IMG_3286 IMG_5028 IMG_5031 IMG_5032 IMG_5035 IMG_5075 IMG_5042 IMG_5038 IMG_5073 IMG_5062

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ