ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ

Μείωση που φτάνει το 30% στα τιμολόγια ύδρευσης, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες , αποφάσισε ο δήμος Μονεμβασιάς, που καλύπτει όλο το ανατολικό σκέλος της Λακωνίας.

Η μείωση  αφορά κατανάλωση έως 200 κυβικά το εξάμηνο. Επίσης, μείωση των τελών ύδρευσης κατά 30%, αποφασίστηκε και για τους τριτέκνους, αλλά για κατανάλωση έως 150 κυβικά το εξάμηνο.

 

Δημοσιεύτηκε από καλά νέα στις 14-3-2012.