Από την εκδήλωση με θέμα «Η προσφορά του εκκλησιαστικού λόγου στην ελληνική γλώσσα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 
Σήμερα, Κυριακὴ 7 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε μία ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωση στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κορυδαλλοῦ μὲ θέμα: “Ἡ προσφορὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λόγου στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα”! Ὁμιλητὲς τῆς ἐκδήλωσης, ποὺ συνδιοργανώθηκε ἀπ’ τὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου καὶ τὸν σύλλογο “Ἐνωμένη Ρωμηοσύνη”, ἦταν: ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Ἀστέριος Καραμπατάκης, ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, ὁ κος Ἀναστάσιος Λῶλος, καθηγητὴς τοῦ τμήματος Φιλολογίας τοῦ ΑΠΘ καὶ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Würtburg Γερμανίας καὶ ὁ κος Φώτιος Σχοινᾶς, διδάκτωρ Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
 
Τὴν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ π. Γρηγόριος Μπατιστάτος, ὁ ὁποῖος χαιρέτισε καὶ καλοσώρισε τοὺς ἐκλεκτοὺς ὁμιλητές, τὰ μέλη τῆς “Ἐνωμένης Ρωμηοσύνης”, καθῶς καὶ ὅλους τοὺς παρευρισκόμενους. Στὸν λόγο του ὁ π. Γρηγόριος ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων ὅτι: Ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία εἶναι ὁ μόνος χῶρος μέσα στὸν ὁποῖο χρησιμοποιεῖται, καλλιεργεῖται καὶ διδάσκεται σὲ καθημερινὴ βάση στὴν Θεία Λατρεία ὁ πλοῦτος τῆς πληγωμένης ἑλληνικῆς γλώσσας.
   
Μετὰ ἀπὸ σύντομο χαιρετισμὸ ἀπὸ μέλος τῆς “Ἐνωμένης Ρωμηοσύνης”, ὁ συντονιστὴς τῆς ἐκδήλωσης κος Γεώργιος Βιλλιώτης ἔδωσε τὸν λόγο στὸν πρῶτο ὁμιλητή, π. Ἀστέριο Καραμπατάκη, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὴν εἰσήγησή του μὲ θέμα: ”Ἡ χριστιανικὴ γραμματεία ταυτόσημη μὲ τὴ βυζαντινή, ὡς συνέκφρασις τοῦ ἑλληνισμοῦ”. Στὴ συνέχεια τὸν λόγο ἔλαβε ὁ κος Ἀναστάσιος Λῶλος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα: ”Ὁ ἐκκλησιαστικὸς λόγος προάγγελος τοῦ νεοελληνικοῦ”. Ἐν κατακλεῖδι, ὁ κος Φώτιος Σχοινᾶς ἀνέπτυξε τὸ θέμα: ”Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ὁ γέροντας Σωφρόνιος καὶ ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα”.
 
Τέλος, ἡ Ἐνωμένη Ρωμηοσύνη ἐπιθυμεῖ νὰ εὐχαριστήσει θερμῶς τὸν π. Γρηγόριο καὶ ὅλους τοὺς πατέρες τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κορυδαλλοῦ γιὰ τὸν ἰδιαίτερο ζῆλο καὶ τὴν ἀγάπη, μὲ τὴν ὁποῖα περιέβαλαν τὴν ἐκδήλωση!