Πρώτη δημόσια παραδοχή: Το 36% των νοσηλευομένων στις ΜΕΘ έχουν κάνει και τις τρεις δόσεις!