Περί του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομοφυλοφίλων

Αρχιμ. Κων. Γ. Ραμιώτης, Πτυχ. Νομικής, πτυχ. Θεολογίας- Πρ. Δικαστής

    Η Εκκλησία κρατάει ψηλά τον αγώνα για τις αξίες, αρχές. τα ιδανικά. τις παραδόσεις του ελληνικού, ορθόδοξου χριστιανικού έθνους, με τις οποίες ανωρθώθει, μεγαλούργησε• εφώτισε και συνεχίζει να φωτίζει η Εκκλησία της Ελλάδος με το φως του Ευαγγελίου όλη την Οικουμένη. Η ορθόδοξη πίστη μας κηρύσσεται σε όλη την Οικουμένη κατά την εντολή του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, « πορευθέντες κηρύξατε πάση τη κτίσει».

    Έτσι η  ορθόδοξη Εκκλησία μας, θεοίδρυτος , έχει οικουμενική αποστολή. Συνέπεια αυτού του θαύματος είναι να γνωρίσουν άλλα έθνη τον αληθινό Θεό, το φως της Αγίας Τριάδος και να οδηγηθούν στην σωτηρία, δηλαδή στην βασιλεία του Θεού! Με αυτό το γεγονός σήμερα, δηλαδή την « οικουμενικότητά» της ευρίσκεται σε αντίθεση με την πρεσβευομένη σχεδόν από όλες τις « κοσμικές εξουσίες» του πλανήτη,  λεγομένη «παγκοσμιοποίηση» ή αλλιώς «νέα εποχή» ή «νέα τάξη πραγμάτων».

    Γίνεται φανερό πλέον πού στοχεύει η παγκοσμιοποίηση. Έκφανση αυτής είναι και η δημιουργία μιας παγκόσμιας θρησκείας… Όπως είναι γνωστό σε όλους μας, αυτό ζήτησε, όταν ήρθε στην Ελλάδα, ως πλανητάρχης των ΗΠΑ ο Ομπάμα. Οι πογκοσμιοεξουσιαστές ζητούν και θέλουν, όπως ξέρουμε και όπως ξέρει όλος ο ελληνικός λαός, μία « παγκόσμια κυβέρνηση». Όμως, οι πάσης φύσεως « θρησκείες» που υπάρχουν στον πλανήτη, όπως λέγει και η επιστήμη της Θεολογίας,  είναι δημιουργήματα και εμπνεύσεις ανθρώπων, έστω και μεγάλων, και δεν οδηγούν στην αλήθεια. Λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος ότι με τη «σοφία», δηλαδή την Λογική, οι άνθρωποι δεν βρήκαν τον Θεό. Η χριστιανική πίστη είναι αποκάλυψη. Κατά «συμβιβασμό» την αποκαλούμε θρησκεία! Στόχος λοιπόν είναι η χριστιανική πίστη.

    Σήμερα κατά κοινή ομολογία και συναίσθηση, βρισκόμαστε στις παραμονές της ελεύσεως του Αντιχρίστου, Τα σημάδια το δείχνουν. Οι κοινωνίες έχουν σαπίσει. Θυμίζουν εποχή Νώε και Σοδόμων και Γομόρρων.  Η Αποκάλυψη του Αποστόλου Ιωάννου έχει κάτι να μας πε!.Ο αγώνας είναι μεγάλος .Μεταξύ του Χριστού και του Σατανά. Ο αείμνηστος  καθηγητής της Θεολογίας Παναγιώτης Τρεμπέλας σε όλη την Ερμηνεία της Αποκάλυψης και ιδίως στο κεφ. ιγ΄ αναφέρει ότι οι πολιτικές, κοσμικές εξουσίες θα γίνουν υποχείριες και όργανα του Σατανά. Στην χώρα μας είδαμε αυτά τα σημάδια! α) Εδιώχθη η Εκκλησία στην πανδημία, β) άμπαρώθηκαν οι εκκλησίες, γ) είπαν «κόττες» τους αρχιερείς, δ )βλασφήμησαν τα Άγια Μυστήρια ως «σάλιο» .Όλα αυτά εναντίον της «κρατούσης» θρησκείας!

      Επομένως, όλοφάνερος ο διωγμός της Εκκλησίας και της διδασκαλίας της. Από πού προέρχεται ο διωγμός, όλοι το αντιλαμβάνονται και το ξέρουν .Τώρα έφεραν αυτόν τον νόμο. Θα ακολουθήσουν και άλλοι:  1.Το νομοσχέδιο ήταν πρωτίστως και εξόφθαλμα αντισυνταγματικό! 2. Το Σύνταγμα καταπατείται με δικτατορική τεχνική και μέθοδο! 3. Αντίκειται κι ασεβώς στον  Συντακτικό Νομοθέτη, δηλαδή τους προγόνους μας, που το συνέταξαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος. 4. Αντίκειται στο άρθρο 3, που θέλει την χριστιανική πίστη επικρατούσα, και η σημασία του είναι ότι κι αν η Χριστιανοί είναι λιγότεροι, η πίστη παραμένει επικρατούσα, όπως και η γλώσσα μας (βλ. Σαρίπολος).
 

     Το κυριότερο όλων είναι ότι ο νόμος αυτός αποτελεί για την εκκλησία από νομοκανονικής απόψεως φανερή αίρεση και πλάνη, την οποία νομοθετεί η ελληνική πολιτεία! Η αμαρτία αυτή καταδικάζεται απολύτως από το Ευαγγέλιο του Χριστού α) «…βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι • μη πλανάσθε• ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται ( Α΄Κορ στ. 6,9,Απ.Παύλος) β «)… πόρνοις , αρσενοκοίταις, άνδραποδισταίς( εκείνους που πουλούν ως ανδράποδα τους ανθρώπους, βλ. παρένθετη μητέρα…), ψεύσταις, επιόρκοις, και ει τι έτερον τη υγιαινούση διδασκαλία αντίκεται» (Τιμ.Α΄,1,10, Ερμ.Μίασμα αιρέσεως και πλάνη), γ) «…Διό και  παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν ταις επιθυμίαις των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεσθαι τα σώματα αυτών εν αυτοίς  (πού τα δικαιώματα;), οίτινες μετήλλαξαν  την αλήθειαν του Θεού εν τω ψεύδει…Διά τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας ,αι τε θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν ,ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας εξεκαύθησαν εν τη ορέξει αυτών εις αλλήλους άρσενες εν άρσεσι την ασχημοσύνην κατεργαζόμενοι» (Ρωμ.Α΄, 22-23).

Το νομοσχέδιο είναι «Ύβρις» στον Δημιουργό και την Φύση. Θα λειτουργήσουν  για την Ελλάδα οι πνευματικοί νόμοι οπωσδήποτε. Η Εκκλησία, επειδή πρόκειται περί αιρέσεως,  οφείλει να πάρει μέτρα!