”Ὅσοι τὸ χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αἰσθάνονται, ζυγὸν δουλείας ἂς ἔχωσι• θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην ἡ ἐλευθερία.”

΄΄Ὅσοι τὸ χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αἰσθάνονται, ζυγὸν δουλείας ἂς ἔχωσι· θέλει ἀρετὴν καὶ τόλμην ἡ ἐλευθερία.”

 

Ἀνδρέας Κάλβος

 

Ποὶα ὁμαλὴ λειτουργικότητα νὰ ἔχει μία κοινωνία ὅπως ἡ Ἑλληνικὴ ποὺ τὶς ἔστειλε ὁ θεὸς μετὰ ἀπὸ 500 χρόνια σκλαβιᾶς ἕναν ἄνθρωπο τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια νὰ δομήσει τὸ κράτος μὲ ἕνα σύστημα καὶ κανόνες ποὺ νὰ εἶναι λειτουργικοὶ γιὰ τὸν λαό, μὲ γνώμονα τὴν δικαιοσύνη καὶ τὴν εὐημερία του, καὶ κάποιοι ποὺ ἀντιπροσώπευαν τὸ κακὸ τὸν σκότωσαν, γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὴν ἰδιοτέλειά τους, καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἄνθρωποι σὰν κοινωνικὸ σύνολο ἀνεχτῆκαν τὴν πράξη αὐτὴ ,στὴν συνέχεια τὴν φυλάκιση τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ ὅλον τῶν ἀνθρώπων ποὺ πολέμησαν μὲ βάση τὴν ἀνιδιοτέλεια καὶ δὲν ἀντέδρασαν ὥστε νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ὑγιεῖς λειτουργία τὶς κοινωνίας. Ἀπὸ τότε μέχρι καὶ σήμερα ἡ κοινωνία μας βάφτισε τὴν ἀνοησία ἐξυπνάδα, τὴν ἀνικανότητα βόλεμα, τὴν κλεψιὰ ἀποτελεσματικότητα καὶ προσδοκοῦσε νὰ τὴν ποῦν ἔξυπνη καὶ νὰ βολευτεῖ μὲ ἀποτελεσματικότητα ἀλλὰ σήμερα ἄρχισε νὰ συνειδητοποιεῖ ὅτι εἶναι πιὸ ἀνόητη καὶ πιὸ ξεβολεμένη καὶ ἀναποτελεσματικὴ ἀπὸ ὅλες τὶς κοινωνίες τοῦ πλανήτη ἄραγε πιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ τῶν ἀνθρώπων της ποὺ τὴν ὁδήγησε μέχρι ἐδῶ.

Ἄραγε ἐλευθερώθηκε ποτὲ ἡ Ἑλλάδα ἢ συνεχίστηκε ἡ σκλαβιὰ τῶν 500 ἐτῶν μέχρι καὶ σήμερα καὶ εἶναι 600 ἐτῶν ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ τῶν ἑλλήνων μεταξύ τους καὶ μόνο ἀπὸ αὐτὸ καὶ ὄχι ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντες; Τόσος Φθόνος ἀπὸ Ἕλληνα σὲ Ἕλληνα γιατί ἄραγε ποῦ ὠφέλησε τὴν κοινωνία μας;

Τὸ ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ποῦ ὑπάρχει μέσα στὴν συμπεριφορά μας ὡς κοινωνία; Ἡ ἐφαρμογὴ νομοθεσίας ἰσότιμα καὶ δίκαια ἀπὸ τὸ δικαστικὸ σύστημα γιὰ τὸν κάθε πολίτη μὲ βάση τὴν δικαία κρίση ἔγινε ποτὲ ἄραγε;

Ἡ ἀξιοκρατία ποῦ εἶναι ἡ ὑγιὲς δόμηση μίας κοινωνίας γιὰ νὰ ἔχει ὁμαλὴ λειτουργία τὴν συναντήσατε στὴν καθημερινότητά σας ποτέ;

Ἡ ἀνιδιοτέλεια ποῦ γεννᾶ τὴ δημιουργικότητα ὑπάρχει μέσα στὴν συμπεριφορά μας;

Ὅταν ἡ κοινωνία μας ἀποφασίσει σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδο πρῶτα καὶ σὰν συνολικὴ συμπεριφορὰ νὰ ἔχει ἀγάπη στὴν καρδιά της, ἀρετὴ στὸ πνεῦμα της, ἀλήθεια στὸν λόγο της, τόλμη στὶς πράξεις τῆς τότε θὰ εἴμαστε καὶ πάλι ἐλεύθεροι ἀπὸ τὰ πάθη μας καὶ τὴν ἀνοησία μας καὶ θὰ μποροῦμε νὰ ἔχουμε διάκριση καὶ νὰ ἀποφασίζουμε γιὰ τὸ πιὸ εἶναι ὠφέλιμο γιά μας.

 

Γεώργιος Α. Ψιάνος,  gpsianos@gmail.com