ΜΕΛΕΤΗ: Άγνωστες οι αρνητικές επιπτώσεις από την συνεχή χρήση μάσκας

Παρά την εστίαση των περισσότερων ερευνητών στην διερεύνηση του οφέλους από την χρήση μάσκας όσον αφορά την προστασία από μόλυνση ή την μετάδοση, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που να τεκμηριώνουν ποια είναι ακριβώς η συμβολή του συγκεκριμένου μέτρου. Παρόλα αυτά, είναι ευρέως διαδεδομένη η πεποίθηση ότι η χρήση μάσκας “προστατεύει”.
Αυτό όμως που έχει ερευνηθεί ελάχιστα είναι η αρνητική επίδραση της συνεχούς χρήσης μάσκας από τον γενικό πληθυσμό.
Οι περισσότερες μάσκες που κυκλοφορούν έχουν ως κύριο συστατικό τους το πολυπροπυλένιο (PP) ενώ παράλληλα έχουν εντοπιστεί διάφορες άλλες δυνητικά επικίνδυνες ουσίες σε διάφορους τύπους μασκών που χρησιμοποιούνται ευρέως από τον γενικό πληθυσμό.
“…a significant amount of VOCs, PAHs, alkanes, and phthalate esters were detected on face mask in a landmark study conducted by Jin et al. (2021)…”
Μάλιστα σύμφωνα με άλλους ερευνητές, “μικροΐνες, θραύσματα και σωματίδια χαλαρά συνδεδεμένα στο εσωτερικό στρώμα των μασκών προσώπου μπορούν να αποκολλούνται κατά την χρήση”.
“…detachment of microsized fibers, fragments, and particles loosely attached to the inner layer of the face masks has been reported by Han and He (2021)…”
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εισπνοής μικροπλαστικων και διαφόρων μιροσωματιδίων μετά από συνεχή χρήση μάσκας ο οποίος δεν έχει ερευνηθεί σχεδόν καθόλου.
Μετά από δύο χρόνια, παραμένει εντυπωσιακό πως υιοθετούνται με φανατισμό διάφορες ατεκμηρίωτες θεωρίες ως θέσφατα, αν και η επιστήμη δεν έχει καταφέρει ακόμα να προσεγγίσει συνολικά το ισοζύγιο οφέλους-κινδύνου.
Και το χειρότερο, όλα αυτά καταλήγουν σε μια ανυπόφορη επίδειξη ηθικής και διανοητικής ανωτερότητας από τους φανατικούς νεοανθρωπιστες. Οι οποίοι φανατικοί, φτάνουν στο σημείο να ζητούν να “καθαρίσει η κοινωνία” από τους “επικίνδυνους σκεπτικιστές”, είτε με αδιανόητους περιορισμούς, είτε ακόμα και με φυσική εξόντωση. Γιατί δεν μπορούν να ανεχτούν καμία αμφισβήτηση της Μιας και Μόνης Αλήθειας που έχουν το προνόμιο να βλέπουν οι ίδιοι ως αυτονόητα πεφωτισμένοι.
Tη μελέτη θα την βρείτε ΕΔΩ