Κωνσταντίνος Βαθιώτης: Μύδροι κατά της υγειονομικής δικτατορίας