ΗΜΕΡΙΔΑ-2011«Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ, ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ»

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/9/2011 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ: «Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ, ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ»

Δελτίο Τύπου 10/9/2011

Ἡμερίδα τοῦ σωματείου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη»:

«Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ, ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ»

  Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ θερμὴ ὑποδοχὴ ἀπὸ τὸ κοινὸ ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς Ἡμερίδας ποὺ διοργάνωσε ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, σήμερα Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011. Στὸ κάλεσμα τοῦ ἐλπιδοφόρου τίτλου τῆς ἡμερίδας «Ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, θεμέλιο γιὰ τὴν ἀνόρθωση τοῦ Γένους μας» συγκεντρώθηκε στὴν Ἀθήνα πλῆθος πολιτῶν ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωὶ γιὰ νὰ παρακολουθήσει τὴν τοποθέτηση ἔγκριτων ὁμιλητῶν ποὺ προσκλήθηκαν ἀπὸ τὴν ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ νὰ καταθέσουν τὶς γνώσεις καὶ τὴν ἐμπειρία τους, τὴν ἀγάπη καὶ τὸ μεράκι τους, τὴν ἐπιστημοσύνη καὶ τὴν πνευματική τους καλλιέργεια ὥστε ὁ τίτλος τῆς ἡμερίδας αὐτῆς νὰ λάβει πραγματικὲς διαστάσεις.

   Ἡ ἡμερίδα ὀργανώθηκε σὲ συνέχεια τῆς ἀντίστοιχης πρώτης προσπάθειας τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» πρὶν ἀπὸ ἕνα χρόνο στὴ Θεσσαλονίκη, στὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ἡ ὁποία ἀναμεταδόθηκε καὶ συζητήθηκε πολλὲς φορὲς ἀποτελώντας σημεῖο ἀναφορᾶς καὶ ἐλπιδοφόρας προοπτικῆς γιὰ ὅλους.

    Πόρισμα τῆς σημερινῆς ἡμερίδας εἶναι ὅτι ἡ ἴδια ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση ἐμπεριέχει τὴν ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀνόρθωση τοῦ γένους μας. Οἱ ὁμιλίες δικαιολόγησαν αὐτὴ τὴ θέση ἐξηγώντας τὴν ἀλήθειά της μὲ ἐπιχειρήματα πνευματικά, ἱστορικὰ καὶ κοινωνικά. Ἡ παράδοση τῆς πίστης, τῆς οἰκογένειας, τῆς ἱστορίας, τῆς πατρίδας, τῆς γλώσσας, τοῦ ἀπόδημου ἑλληνισμοῦ, τῆς ἱεραποστολῆς μελετήθηκαν στὴ σύγχρονη ἀπόδοσή τους μὲ γλαφυρὸ τρόπο ἐμπνέοντας δημιουργικοὺς προβληματισμοὺς καὶ δράσεις.

   Τὶς ἐργασίες τῆς ἡμερίδας ἄνοιξε μὲ σύντομη εἰσήγηση – καλωσόρισμα ὁ πρόεδρος τοῦ σωματείου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» κ. Θεόφιλος Παπαδόπουλος καὶ ἀμέσως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Κοσμᾶς ἔλαβε τὸν λόγο ἀναφερόμενος στὸν θεμέλιο λίθο τῆς ἀνόρθωσης τοῦ γένους καὶ ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ εἶναι ἡ πίστη στὸν Τριαδικὸ Θεό. Μὲ πατρικὴ ἀγάπη ὁ ποιμενάρχης ἐξειδίκευσε τὴ θέση αὐτὴ ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἅπαντες χρήζομεν μετανοίας». «Εἰς τὴν μετάνοιά σας καλῶ ὅλους» τόνισε καὶ ὁ λόγος του ἐνισχύθηκε ἀπὸ νουθεσίες, χρήση πατερικῶν κειμένων καὶ ἁγιογραφικῶν ἀποσπασμάτων. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πισιδίας κ. Σωτήριος βιωματικὰ κατέθεσε τὴν ἐμπειρία καὶ τὴν ἀγωνία του γιὰ τὴν ἐξωτερική, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐσωτερικὴ ἱεραποστολή. Ἐκτὸς συνόρων, στὴν Κορέα ὑπηρετώντας τὴν ὀρθοδοξία ὁ ἴδιος, ἀλλὰ καὶ ἐντὸς τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου διέκρινε τὰ κοινὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ μποροῦν νὰ ἐνισχύσουν τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση. Ἀκολούθως, ἡ κ. Μερόπη Σπυροπούλου συγκεκριμενοποίησε τοὺς στόχους καὶ τὴν προσωπικὴ εὐθύνη τοῦ καθενὸς ξεχωριστὰ γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ τίτλου τῆς ἡμερίδας, θέτοντας τὴν ἀξία τῆς οἰκογένειας ὡς πρώτη πηγὴ ἀξιῶν γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ προσωπικὴ εὐθύνη ὅλων δὲν παρουσιάστηκε σὰν βαρὺ φορτίο, ἀλλὰ σὰν ὑπέροχος δρόμος ἀγώνα γιὰ τὸν καθένα μέσα στὴν οἰκογένειά του νὰ διασφαλίσει τὴ διάπλαση χαρακτήρων ὁλοκληρωμένων ἀπὸ τὰ ἰδανικὰ τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσης. Τὸ ζητούμενο ἐπικαιροποιήθηκε ἀκόμη περισσότερο μὲ τὴν παρουσίαση ἀπὸ τὸν ἑπόμενο ὁμιλητή, τὸν κ. Χατζηαντωνίου Κωνσταντῖνο, τῆς διδακτικῆς μορφῆς τοῦ ὀρθόδοξου κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια. Οἱ χειρισμοὶ τοῦ κυβερνήτη σὲ διπλωματικὸ καὶ πολιτικὸ ἐπίπεδο, ὥστε νὰ ἐξυψώσει τὴν ἀδύναμη Ἑλλάδα τὴν ὁποία ὑπηρέτησε, ἀποτελοῦν φωτεινὸ παράδειγμα σήμερα. Ὁ κ. Προβατάκης Θεοχάρης ἀναλυτικὰ ἀναφέρθηκε στοὺς νεομάρτυρες, τὸ ἦθος καὶ τὸν χαρακτήρα τοῦ μαρτυρίου τους, δίνοντας στὸ ἀκροατήριο τὴν εὐκαιρία νὰ προσεγγίσει τοὺς ἁγίους ποὺ πότισαν καὶ δυνάμωσαν τὶς ρίζες  τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων. Τὴν ἐμπιστοσύνη του στὴ νεότητα καὶ τὴν ἔμφαση στὰ πρότυπα ποὺ ἔχει αὐτὴ παρουσίασε μὲ γλαφυρὸ τρόπο καὶ ἐποικοδομητικὸ προβληματισμὸ ὁ κ. Κωνσταντῖνος Χολέβας, ἀφοῦ αὐτοί, ὅπως ἀνέφερε, εἶναι ἡ συνέχεια τοῦ ἔθνους. Ἀναφέρθηκε στὴν ἀνάγκη ὀργάνωσης νέων προτύπων ἐνῷ ἐλπιδοφόρα τόνισε πὼς ἡ σύγχρονη νεολαία βιώνει τὴν κρίση ὄντας φτωχότερη οἰκονομικά, ἀλλὰ ἀπροσδόκητα πλούσια πνευματικά. Κάθε ξεχωριστὴ ἑνότητα παρουσίασης συνδεόμενη μὲ τὶς ἑπόμενες παρουσίασε στὸ ἀκροατήριο διαφορετικὲς πτυχὲς τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσής μας, δὲν θὰ μποροῦσε ὅμως νὰ παραλειφθεῖ ἡ ξεχωριστὴ ἀναφορὰ στὸ στοιχεῖο τῆς Γλώσσας. Ἡ κ. Ἐρατὼ Ζέλλιου Μαστοροκώστα ἀναφέρθηκε στὴ σπουδαιότητά τῆς  ἑλληνικῆς γλώσσας ὡς ξεχωριστοῦ πυλώνα στὴ θεμελίωση τῆς παράδοσης, τὴν ἀνάγκη ἐκτίμησή της ἀλλὰ καὶ διατήρησής τῆς, ἀφοῦ αὐτὴ ἀποτελεῖ δῶρο στὴν ἀνθρωπότητα. Στὴ συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Προικονήσου κ. Ἰωσὴφεὐχάριστα ταξίδεψε τὸ ἀκροατήριο στὴν πραγματικότητα τοῦ ἀγώνα τῆς σύγχρονης ἐκκλησίας γιὰ τὰ μέλη της ποὺ βρίσκονται στὸ ἐξωτερικὸ ἐξηγώντας τὶς δυσκολίες ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἔργου τῆς ζωντανῆς διατήρησης τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσης ἐκεῖ. Τὴν ἡμερίδα ἔκλεισε μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ ὁπ. Γεώργιος Μεταλληνὸς ὁ ὁποῖος συγκεντρωτικὰ ἀναφέρθηκε στὴν ἀξιοποίηση τῆς παράδοσης γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας. Ἀναπτύχθηκε ἡ ἱστορική σύζευξη ἑλληνικότητας καὶ χριστιανισμοῦ στὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση ποὺ δὲν εἶναι συντήρηση, ἀλλὰ ἀδιάκοπη μετάδοση ἑνὸς τρόπου ζωῆς ποὺ παραδίδει τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἡ Ἐκκλησία προσφέρει ἔτσι ἕνα ἁγιοτικὸ πλαίσιο στὸ ὁποῖο σώζεται ὁ ἄνθρωπος.

   Κλείνοντας τὴν ἡμερίδα ὁ πρόεδρος τοῦ σωματείου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» κ. Θεόφιλος Παπαδόπουλος ἐξήγησε καὶ τὸν σκοπὸ πραγματοποίησης αὐτῆς τῆς ἡμερίδας, ποὺ δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὴν ἐνδυνάμωση τοῦ φρονήματος τῆς πίστης γιὰ κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστά. Ὁ ἄνθρωπος ὡς ὑπερβατικὸ ὂν ἀποτελεῖ ἀστάθμητο παράγοντα στὴν ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας, τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς οἰκονομίας καὶ αὐτὸ γιατί πιστεύει. Πιστεύει σὲ ἰδέες, σὲ πράγματα ποὺ τὸν ξεπερνοῦν. Γεννιοῦνται ἔτσι ἐλπίδες, ἀναθερμαίνονται ὁράματα, χτίζεται αὐτοπεποίθηση. Καὶ ὅταν αὐτὸ τὸ φρόνημα εἶναι ὁμολογία πίστεως, ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση ἀποτελεῖ θεμέλιο γιὰ τὴν ἀνόρθωση τοῦ γένους μας κάνοντας σύγχρονη γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὴ ρήση τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ «Ψυχὴ καὶ Χριστός μᾶς χρειάζονται».

  Ἀξίζει νὰ ἀναζητήσετε τὰ πρακτικὰ τῆς ἡμερίδας!