ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΙΣ 5-6-2015

Πραγματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία, τὴν Παρασκευὴ 5 Ἰουνίου 2015 στὸ συνεδριακὸ κέντρο «Διακονία» στὴν Θεσσαλονίκη, ἡ ἐκδήλωση τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» καὶ τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ τοῦ Ἀγρινίου «Ἀχελῶος TV», κατὰ τὴν ὁποία παρουσιάσθηκε τὸ ντοκιμαντὲρ γιὰ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια ποὺ ἀπὸ κοινοῦ παρήγαγαν. Ἡ παρουσίαση προβλήθηκε ζωντανὰ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης», καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν τηλεόραση τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «Ἀχελῶος TV»

JUN2015_649

Συντονιστὴς τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὁ πρόεδρος τῆς Ε.Ρω. κ. Παπαδόπουλος Θεόφιλος, ὁ ὁποῖος παρουσίασε στὸ κοινὸ τοὺς σκοποὺς τοῦ Σωματείου, καθὼς ἐπίσης μίλησε μὲ λίγα λόγια καὶ γιὰ τὸν ἀείμνηστο Γεώργιο Μπόκα, ἱδρυτὴ τοῦ «Ἀχελῶος TV» καὶ μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης», στὴ μνήμη τοῦ ὁποίου εἶναι ἀφιερωμένη αὐτὴ ἡ παραγωγή.

JUN2015_650          Ἀκολούθησε ἕνας σύντομος χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν π. Ἀλέξανδρο Σαλμά, διευθυντὴ τοῦ Ἱδρύματος «Διακονία» ποὺ μᾶς φιλοξένησε, ὁ ὁποῖος ἐκπροσώπησε τὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη κ. Ἄνθιμο ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ παρευρεθεῖ στὴν ἐκδήλωση, ἂν καὶ τὸ ἤθελε.

JUN2015_651    Ὁ κ. Δημήτρης Μπόκας, ἐκπροσωπώντας τὸν «Ἀχελῶος TV», παρουσίασε τὴ διαδρομὴ τῆς παραγωγῆς τοῦ ντοκιμαντὲρ καὶ τοὺς συντελεστές της. Καὶ εὐχαρίστησε ἰδιαιτέρως ὅλους ὅσοι δούλεψαν γι᾿ αὐτὸ τὸ ἔργο.

JUN2015_652

Ἀμέσως μετὰ ξεκίνησαν οἱ πολὺ ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις, μὲ πρώτη αὐτὴ τοῦ κ. Ἀνδρέα Ματζάκου-ἀπόστρατου ἀξιωματικοῦ Σ.Ξ.- ὁ ὁποῖος ἐξήγησε ποιοὶ παράγοντες ἐπηρεάζουν τὴ συγκρότηση ἑνὸς κράτους καὶ ποιὰ χαρακτηριστικὰ εἶχε ὁ Ἰ. Καποδίστριας ποὺ τὸν ἀνέδειξαν σὲ πρότυπο ἡγέτη γιὰ κάθε ἐποχή.

JUN2015_653

Στὴ συνέχεια ὁ Δρ. Δημήτριος Μεταλληνὸς- διδάσκων τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου-ἔκανε μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα εἰσήγηση γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ Καποδίστρια, πολλὰ σημεῖα τῆς ὁποίας δὲν εἶναι γνωστὰ στὸ εὐρὺ κοινό.

JUN2015_654

          Οἱ εἰσηγήσεις ἔκλεισαν μὲ αὐτὴν τοῦ κ. Δημήτρη Νατσιοῦ, ἐν ἐνεργείᾳ ἐκπαιδευτικοῦ τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης, ὁ ὁποῖος- ὅπως πάντοτε μὲ ζωντάνια- μᾶς ἔδωσε στοιχεῖα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου τοῦ Ἰ. Καποδίστρια καὶ κάνοντας τὴ σύγκριση μὲ τὸ σημερινὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα, πολὺ εὔκολα μᾶς ὁδήγησε στὸ συμπέρασμα πὼς οἱ στόχοι τῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων σήμερα ἐξυπηρετοῦν πολὺ διαφορετικοὺς σκοποὺς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ εἶχε ὁραματιστεῖ ὁ μεγάλος ἡγέτης.

JUN2015_655

          Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν προβολὴ σύνθεσης ἀποσπασμάτων τοῦ ντοκιμαντὲρ καὶ τὸ ζεστὸ χειροκρότημα ὅσων παρευρέθηκαν σὲ αὐτήν.

JUN2015_656

Κατὰ τὴν εἴσοδο τοῦ κοινοῦ στὴν αἴθουσα, μοιράστηκε, μαζὶ μὲ τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδήλωσης, τὸ κείμενο τῆς ταυτότητας τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης», ἡ κασετίνα μὲ τοὺς δύο (2) ὀπτικοακουστικοὺς δίσκους τοῦ ντοκιμαντὲρ καὶ τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ΕΡΩ ποὺ ἦταν ἀφιερωμένο στὸν Ἰ. Καποδίστρια.

JUN2015_657

Μιὰ εὐχάριστη ἔκπληξη μᾶς ἐπιφύλαξε ἕνας κύριος ἀπὸ τὸ κοινό, καθὼς εἶχε φέρει μαζί του καὶ μᾶς ἔδειξε ἕνα νόμισμα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐξέδωσε ὁ Ἰ. Καποδίστριας. Δυστυχῶς, δὲν κρατήσαμε τὸ ὄνομά του. Γι᾿ αὐτὸ τὸν παρακαλοῦμε, ἂν διαβάσει αὐτὸ τὸ δελτίο τύπου, νὰ ἐπικοινωνήσει μαζί μας.

JUN2015_658

Εὐχαριστοῦμε θερμὰ ὅσους μᾶς τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους. Ὅσοι ἤθελαν νὰ ἔρθουν ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφεραν, θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία ἐντὸς τῶν ἡμερῶν νὰ παρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένη τὴν ἐκδήλωση ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μας.