ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ

Ὅσο πιό πολλά βιβλία ὑπάρχουν σέ ἕνα σπίτι, τόσο πιό πολύ ἀνεβαίνει τό μορφωτικό ἐπίπεδο τῶν παιδιῶν ἀργότερα.

Τά παιδιά πού ζοῦν σέ σπίτια ὅπου οἱ γονεῖς διαθέτουν πολλά βιβλία ἔχουν συνήθως στή συνέχεια αὐξημένο μορφωτικό ἐπίπεδο, ἐνῷ ἀντίθετα τά παιδιά πού μεγαλώνουν σέ ἕνα περιβάλλον χωρίς βιβλία γύρω τους, ἐμφανίζουν ἀργότερα χαμηλότερο ἐπίπεδο ἐκπαίδευσης (ἄν καί πάντα ὑπάρχουν οἱ ἐξαιρέσεις), σύμφωνα μέ μία νέα ἀμερικανική ἔρευνα.

Ἡ μελέτη, πού διήρκεσε 20 χρόνια, ὑπό τήν καθηγήτρια κοινωνιολογίας Μαράια Ἔβανς τοῦ πανεπιστημίου τῆς Νεβάδα, κατέληξε στό συμπέρασμα ὅτι εἴτε οἱ γονεῖς εἶναι πλούσιοι ἤ φτωχοί, εἴτε περισσότερο ἤ λιγότερο μορφωμένοι οἱ ἴδιοι, ἄν διαθέτουν μία βιβλιοθήκη στό σπίτι τους, ἀκόμα καί ἄν δέν εἶναι μεγάλη, συμβάλλουν καθοριστικά στό νά ἀποκτήσουν τά παιδιά τούς ἕνα καλύτερο ἐπίπεδο ἐκπαίδευσης.

Ἡ ἐπίδραση τῆς οἰκογενειακῆς βιβλιοθήκης στό μορφωτικό ἐπίπεδο τῶν παιδιῶν διαφέρει ἀπό χώρα σέ χώρα. Στήν Κίνα, γιά παράδειγμα, ἐκτιμᾶται ὅτι 500 ἤ περισσότερα βιβλία σέ ἕνα σπίτι «προσθέτουν» κατά μέσο ὅρο 6,6 περισσότερα χρόνια ἐκπαίδευσης, στίς ΗΠΑ 2,4 χρόνια, ἐνῷ ὁ μέσος παγκόσμιος ὅρος (μέ βάση στοιχεῖα τῆς ἔρευνας σέ 27 χῶρες) εἶναι 3,2 χρόνια περισσότερης μόρφωσης.

Ἐδῶ καί χρόνια, οἱ ἐπιστήμονες πίστευαν ὅτι ὁ σημαντικότερος παράγων γιά τό μορφωτικό ἐπίπεδο ἑνός παιδιοῦ στή ζωή του (δηλαδή πόσα χρόνια συνολικά θά σπουδάσει) εἶναι τό μορφωτικό ἐπίπεδο τῶν γονιῶν του. Ὅμως ἡ νέα ἔρευνα δείχνει ὅτι ἡ ὠφέλεια πού προέρχεται ἀπό τήν ἀνατροφή ἑνός παιδιοῦ σέ ἕνα σπίτι μέ ἑκατοντάδες βιβλία (σέ σχέση μέ τήν ἀνατροφή ἑνός παιδιοῦ σέ ἕνα περιβάλλον μέ ὁλοσχερῆ ἤ σχεδόν πλήρη ἔλλειψη βιβλιοθήκης), εἶναι οὐσιαστικά ἴδια μέ τήν ὠφέλεια πού ἔχει ἕνα παιδί, τό ὁποῖο ἀνατρέφεται ἀπό γονεῖς μέ πανεπιστημιακή ἐκπαίδευση (σέ σχέση μέ ἕνα παιδί πού μεγαλώνει σέ μία οἰκογένεια μέ ἀμόρφωτους γονεῖς).

Ἡ μελέτη ἐκτιμᾶ ὅτι καί οἱ δυό παράγοντες (τόσο ἡ ὕπαρξη μιᾶς βιβλιοθήκης μέ τουλάχιστον 500 βιβλία, ὅσο καί ἡ ὕπαρξη γονέων μέ ἀνώτατη ἐκπαίδευση) προσδίδουν στό παιδί, κατά μέσο ὅρο, 3,2 χρόνια πρόσθετης ἐκπαίδευσης στή ζωή του, γεγονός πού ἔχει συνήθως εὐεργετικά ἀποτελέσματα ἀργότερα (περισσότερες κοινωνικές ἐπιλογές καί δυνατότητες εὕρεσης ἐργασίας, ὑψηλότερες ἀμοιβές κ.ἄ.). Σύμφωνα μέ τήν Ἔβανς, τά παιδιά ἐκεῖνα πού ἀναλογικά ὠφελοῦνται περισσότερο ἀπό τά βιβλία, εἶναι ὅσα προέρχονται ἀπό γονεῖς μέ χαμηλότερη μόρφωση, οἱ ὁποῖοι ὅμως φροντίζουν νά ἔχουν βιβλιοθήκη στό σπίτι τους.

Ἡ ἀγορά βιβλίων, σύμφωνα μέ τή μελέτη, ἀποτελεῖ μία καλή καί ὄχι ἀκριβῆ ἐπένδυση, πού μπορεῖ νά βοηθήσει στήν ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν καί γενικότερά της κοινότητας ὅπου ζοῦν. Ὅπως διαπίστωσε, ἀκόμα καί μόνο 20 βιβλία σέ ἕνα σπίτι μποροῦν νά «σπρώξουν» ἕνα παιδί νά ἀποκτήσει ἀργότερα καλύτερη μόρφωση, ἐνῷ ὅσο αὐξάνεται ὁ ἀριθμός τῶν βιβλίων τόσο μεγαλώνει καί τό ὄφελος γιά τά παιδιά.

Ἄν καί ἡ ἀγορά ἐργασίας γίνεται διεθνῶς ὅλο καί πιό ἀνταγωνιστική, δυσκολεύοντας τήν εὕρεση ἐργασίας καί συμπιέζοντας τούς μισθούς, οἱ στατιστικές δείχνουν ὅτι γενικά οἱ πιό μορφωμένοι παίρνουν πάντα περισσότερα χρήματα ἀπό τή δουλειά τους, σέ σχέση μέ τούς λιγότερο μορφωμένους, συνεπῶς ἡ μόρφωση δέν παύει νά εἶναι μία «ἐπένδυση πού ἀποδίδει».

 

www.kathimerini.gr μέ πληροφορίες ἀπό ΑΠΕ-ΜΠΕ