Ἕνας πρωτότυπος διωγμός τῆς Ἐκκλησίας

Χριστός Ἀνέστη! Ὅλοι γνωρίζουμε τίς τεράστιες ἀλλαγές πού γίνονται ὅταν ἀλλάξει ἡ κυβέρνηση στήν Ἑλλάδα. Γιά παράδειγμα στήν παιδεία ὄχι ἡ κυβέρνηση ν’ ἀλλάξει ἀλλά καί ὁ ὑπουργός ν’ ἀλλάξει ἔρχονται τά πάνω κάτω. Καί εἶναι μία ἀπό τίς βασικές αἰτίες πού δέν μπορεῖ νά καρποφορήσει ἡ παιδεία στήν Ἑλλάδα.

Τό λογικό δέν θά ἦταν ὁ κάθε ὑπουργός νά συνεχίζει νά κτίζει σέ ὅ,τι καλό ἔκτισε ὁ προηγούμενος; Δυστυχῶς ὅμως στήν Ἑλλάδα οὔτε στό τί εἶναι καλό μποροῦμε νά συμφωνήσουμε.

Πάντως μή στενοχωριέστε. Ὑπάρχει καί κάτι πού δέν ἀλλάζει ὅποια κυβέρνηση καί νά ἔχουμε. Εἴτε ἔχουμε κυβέρνηση δεξιά εἴτε κεντρώα εἴτε ἀριστερή ὁ πόλεμος ἐνάντια στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι δεδομένος. Διαφέρει μόνο τό πόσο φανερά γίνεται ὁ πόλεμος. Πόλεμος μέ τήν ψήφιση ἀντίχριστων νόμων (νομιμοποίηση ἐκτρώσεων, ἀλλαγές φύλου στά 15, κίνητρα γιά διαζύγια…), πόλεμος μέ μαθήματα θρησκευτικῶν πού εἶναι  «θρησκειολογικές σοῦπες» γιά νά εἶναι σέ σύγχυση τά ἑλληνόπουλα, πόλεμος καί κοροϊδία τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τά ΜΜΕ μέ τήν στήριξη τῶν κυβερνήσεων, πόλεμος γιά νά διαφθαρεῖ τό ἦθος τῶν Ἑλλήνων καί πάει λέγοντας.

Καί τώρα μέ τήν ἀφορμή τοῦ κορωνοϊοῦ ὁ πόλεμος ἔγινε διωγμός. Ἕνας πρωτότυπος διωγμός. Μέ τό πού ἐμφανίστηκε ἡ πανδημία ἡ κυβέρνηση ἔβγαλε μία ὑπερβολικά αὐστηρή ἐντολή. Ἀπαγόρευσε τήν τέλεση ὁποιασδήποτε ἀκολουθίας στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καί τίς ἐπέτρεψε μόνο ἄν ὑπῆρχε προβολή ἀπό τήν τηλεόραση. Μετά ἐπέτρεψε νά γίνονται οἱ ἀκολουθίες ἀλλά χωρίς τούς πιστούς. Αὐτό ἔγινε καί ὅλη τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τήν Ἀνάσταση καί αὐτό συνεχίζεται μέχρι καί σήμερα. Ἡ πρωτοτυπία εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει διωγμός τῶν ἱερέων, ἀλλά ὑπάρχει διωγμός τῶν πιστῶν.

Καί τό ἐρώτημα εἶναι: δέν ὑπῆρχε καλύτερη λύση; Ἄν ἡ κυβέρνηση εἶχε σεβασμό πρός τό πλῆθος τῶν πιστῶν πού θέλουν νά λατρεύουν τόν Θεό μέσα στούς Ἱερούς Ναούς, ἦταν ἀδύνατο μέ τήν συνεργασία τῆς Ἱεραρχίας νά βρεθεῖ κάποια λύση ὅπως στα super markets , στά μανάβικα καί στά ἄλλα καταστήματα, μέ τίς κατάλληλες ἀποστάσεις, μέ ἀντισηπτικά, μάσκες, γάντια καί ὅ,τι ἄλλο ἔκριναν οἱ ἁρμόδιοι τῆς ὑγείας; Σέ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὅπως στήν Γεωργία, βλέπουμε ὅτι στέκονται οἱ πιστοί καί ἔξω ἀπό τόν Ναό σέ κατάλληλες ἀποστάσεις μεταξύ τους καί παρακολουθοῦν ἀπό τά μεγάφωνα.  

Καί μέ τήν Θεία Κοινωνία τί διασυρμός ἔγινε! Λέει ὁ Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος στήν ἐπιστολή του (ὑπάρχει στό διαδίκτυο) πρός τήν Ὑπουργό κ. Κεραμέως:  «Ἀσκήθηκε τεράστια πίεση στό ζήτημα τῆς Θείας Κοινωνίας, τό ὁποῖο γιά τήν δογματική μας παράδοση εἶναι σωστικό καί ὑποχρεωτικό γιά ὅσους θέλουν νά εἶναι πιστοί, καί αὐτή ἡ πίεση δέν ἔτυχε, τουλάχιστον ὅσο ἔχω παρακολουθήσει, οὐδέποτε τῆς ἀποδοκιμασίας τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καί πάντως ὄχι ἀπό ἐσᾶς, ὡς καθ’ ὕλην ἁρμόδια γιά τά θέματα τῶν θρησκευμάτων. Δέν ἀντιληφθήκατε, δέν ὑπολογίσατε τόν διχασμό ἀνάμεσα στόν λαό μας; Δέν αἰσθανθήκατε ὅτι ἀφήνοντας τούς πιστούς χριστιανούς ἀνυπεράσπιστους στό bullying οὐσιαστικά τό ὁποῖο ὑπέστησαν διότι ἤθελαν νά κοινωνοῦν, τούς ὁδηγήσατε σέ μία μορφή κοινωνικῆς περιθωριοποίησης».

Αὐτός εἶναι ὁ σεβασμός πρός τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; Δέν γνωρίζει ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ὅτι Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί Ἑλληνισμός ἔχουν γίνει ἕνα ἐδῶ καί δύο χιλιάδες χρόνια; Γιά πεντακόσια χρόνια ὁ Ἑλληνισμός δέν εἶχε κράτος, ἀλλά εἶχε τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Μερικοί ἐπιστήμονες δήλωναν στά ΜΜΕ ὅτι δέν μπορεῖ νά ἐξηγήσει ἡ ἐπιστήμη πῶς γίνεται νά μήν μεταδίδεται ὁ κορωνοϊός μέ τήν Θεία Κοινωνία. Γιατί, τί μπορεῖ νά ἐξηγήσει ἡ ἐπιστήμη ἀπό τά θαυμαστά τῆς Πίστης μας; Μπορεῖ νά ἐξηγήσει πῶς γίνεται τό νερό-ἁγιασμός νά μήν ἀλλοιώνεται κι ἄς ἔχουν περάσει πεντακόσια χρόνια; Μπορεῖ νά ἐξηγήσει τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός κάθε χρόνο στά Ἱεροσόλυμα; Ὡς ἐπιστήμονας τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν μπορῶ νά δηλώσω ὅτι καί ἀπό αὐτά πού ἐξηγεῖ ἡ ἐπιστήμη γιά τίποτα δέν εἴμαστε ἀπόλυτα σίγουροι ὅτι εἶναι σωστή ἡ ἐξήγηση.

Σέ πανδημίες ὁ Ἑλληνισμός στήν Ἐκκλησία ἔτρεχε. Ἀντί νά κλειδώσουν τίς Ἐκκλησίες ἔβγαζαν ἔξω τούς σταυρούς, τίς εἰκόνες, τά λάβαρα καί ἔκαμναν λιτανεῖες. Καί βλέποντας ὁ Θεός τήν μετάνοια τοῦ λαοῦ καί ἀκούγοντας τίς ἱκεσίες του ἔπαιρνε σέ πάμπολλες περιπτώσεις τό θανατηφόρο κακό. Ναί, ἀλλά τότε ὁ λαός μετανοοῦσε. Δέστε στο youtube το μήνυμα πού ἀπευθύνει στούς Ἕλληνες ὁ ἁγιώτατος π. Παρθένιος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου στό Ἅγιον Ὄρος. Καλά τά μέτρα πού πῆρε ἡ κυβέρνηση, λέει, ἀλλά δέν ἐπαρκοῦν γιατί εἶναι ἀνθρώπινα. Πρέπει νά εἶναι ἀνοικτές οἱ ἐκκλησίες γιά νά ἐπιστρατευθοῦν τά μέτρα τοῦ Θεοῦ.   

Μοῦ περνᾶ ἀπό τό νοῦ μία βλάσφημη σκέψη ἀλλά θά τήν πῶ. Ὅπως οἱ Ρωμαῖοι στρατιῶτες ἔδωσαν στόν Χριστό νά πιεῖ «ἐσμυρνισμένον οἶνον» γιά νά μήν καταλάβει πολύ τούς πόνους τῆς Σταύρωσης, ἀλλά ὁ Χριστός ἀρνήθηκε νά πιεῖ, ἔτσι καί ἡ ἑλληνική κυβέρνηση μέ τήν συμφωνία τῶν Ἱεραρχῶν ἐπέτρεψε οἱ πιστοί νά βλέπουμε ἀπό τίς ὀθόνες τίς ἀκολουθίες καί δέν βρῆκαν κάποιο τρόπο νά συμμετέχουμε καί οἱ πιστοί. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ περιμένει ἀπό τούς Ἱεράρχες νά ἀναλάβουν τίς εὐθύνες τους, ὅπως ἔκανε ὁ Σεβασμιώτατος Κερκύρας, γιατί ἀπό τίς ὀθόνες δέν μποροῦμε νά ἐξομολογηθοῦμε, νά κοινωνήσουμε, νά πάρουμε ἀντίδωρο, νά ἁγιαστοῦμε.

Ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἐπισκέφθηκε τόν παπα – Ἐφραίμ στήν Ἀριζόνα τόν Νοέμβριο τοῦ 2019, δηλαδή ἕναν μῆνα πρίν πεθάνει, καί τοῦ εἶπε : «Μετά πού θά πεθάνω θά ἔρθουν πολλά δεινά στήν Ἑλλάδα». Ἄρα πρέπει οἱ Ἕλληνες νά μετανοήσουμε, νά ξεκολλήσουμε ἀπό τήν παγίδα μέ τίς ὀθόνες καί νά γονατίσουμε μπροστά στόν Θεό γιά νά μᾶς συγχωρέσει ὁ Θεός, ὅπως συγχώρεσε κάποτε καί τά ἑκατομμύρια τῶν Νινευϊτῶν πού εἶχαν εἰλικρινά μετανοήσει. Ἀμήν.

 

ΠΗΓΗ