Χριστιανική ομολογία άνευ του Σταυρού δεν υφίσταται

Σε δημοσιεύματα σε διάφορες ιστοσελίδες εμφανίζεται η άποψη ότι η αφαίρεση του σταυρού από την απεικονιζόμενη εκκλησία στο εξώφυλλο των Θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου δεν αναφέρεται σε θεωρίες συνωμοσίας εναντίον της ορθόδοξης χριστιανικής πίστεως, αλλά αποτελεί απλά μία εικαστική πρόταση του κ. Μπάμπη Πυλαρινού, του δημιουργού, που φιλοτέχνησε το έργο. 
Προς επίρρωση του ανωτέρω επιχειρήματος αναφέρεται ότι:
  •  ο δημιουργός του έργου είναι ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος,
  •  εργάζεται ως αγιογράφος,
  • το έργο είχε ολοκληρωθεί πριν την συγγραφή του βιβλίου,
  • στο έργο του παρουσιάζεται μία αφαιρετική εικόνα της αγαπημένης του πατρίδας, του «γλυκού Τζάντε».
Όλα καλά μέχρι εδώ. Το πρόβλημα όμως δεν έγκειται στον δημιουργό, αλλά σε αυτόν που επέλεξε το έργο για να το εμφανίσει στο εξώφυλλο των θρησκευτικών της Γ΄ Γυμνασίου. 
Είναι γνωστό ακόμη και στους πρωτοετείς φοιτητές Θεολογίας, αλλά και στους απλούς πιστούς ότι χριστιανική ομολογία άνευ του Σταυρού δεν υφίσταται.
Μερικά μόνο εδάφια από τον Λόγο του Θεού αρκεί να πείσουν και τον πιο ανίδεο.
  • Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι. (1Κορ. 1:18)
  • καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ· (Εφεσ. 2:16 )
  • ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. (Φιλ. 2:8)
  •  καὶ δι’ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, δι’ αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.(Κολ. 1:20)
Φυσικά αυτός που επέλεξε το έργο αυτό, για το εξώφυλλο του βιβλίου Θρησκευτικών της Γ Γυμνασίου μόνο ανίδεος δεν ήταν. Ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Καταργώντας τον Σταυρό, δηλαδή τον σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού, καταργεί και την Ανάσταση του μονογενούς Υιού του Θεού. Ουσιαστικά ακυρώνει το λυτρωτικό έργο του Θεανθρώπου. Ακυρώνει το «τετέλεσται»[1].
Πολύ σωστά ο απόστολος Παύλος αναφέρει : 
 
εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν· ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. (1 Κορ. 15:17)
 
Θα θέλαμε επίσης να σημειώσουμε ότι επίθεση εναντίον του Σταυρού έχει ξαναγίνει. Τελευταία φορά πριν ακριβώς 3 χρόνια από μεγάλη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ που με φωτομοντάζ αφαίρεσε τους Σταυρούς από εκκλησίες.
Εξαιτίας της κατακραυγής για αυτό το ανοσιούργημα, οι εκπρόσωποι της αλυσίδας των Σούπερ Μάρκετ ζήτησαν συγνώμη. Όμως το κακό είχε γίνει. Το κακό συνεχίζεται όχι πλέον από μία γερμανική πολυεθνική εταιρεία αλλά από πρόσωπα που “εγκαταβιούν” στο ίδιο το Υπουργείο Παιδείας. Ανήκουν στο φύραμα των ανθρώπων που αποτελούν τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού.
 
πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ (Φιλ. 3:18)
 
Είναι σαφές τοις πάσι ότι η αποχριστιανοποίηση της πατρίδας μας σχεδιάζεται και εκτελείται από πεμπτοφαλαγγίτες μέσα στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτοί παραμένουν από την χρονική περίοδο που οι εθνομηδενιστές του ΣΥΡΙΖΑ ασκούσαν την εξουσία. Είναι καιρός η κα Κεραμέως να αναλάβει δράση και να υπερασπιστεί την παράδοση και την πίστη των Ελλήνων και όχι να προωθεί την ατζέντα των ομοφυλοφίλων μέσω της λεγόμενης σεξουαλικής αγωγής.
 
[1]ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς εἶπε, τετέλεσται· καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα.
(Ιωάν. 19:30)