Ἡ Google συλλέγει ἰδιωτικὰ δεδομένα ἑκατομμυρίων χρηστῶν νόμιμα!

google 03

Μία συνεργασία μεταξὺ τῆς ἑταιρείας τεχνολογίας Google καὶ τῆς ἑταιρείας συστημάτων ὑγείας Ascension πρόκειται νὰ ξεκινήσει σύντομα γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Project Nightingale.

Ἡ Google θέλει μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, νὰ ἐνισχύσει τὶς ὑπηρεσίες της στὸν τομέα τῆς ὑγείας, ἀναπτύσσοντας ἕνα λογισμικὸ μὲ τεχνολογία AI ποὺ θὰ βοηθήσει τοὺς ἀσθενεῖς.

Ὡστόσο μία ἔρευνα ποὺ πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν WSJ, ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Ascension θὰ παρέχει στὴν Google δεδομένα ἀσθενῶν, τὰ ὁποῖα θὰ προέρχονται ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα ὑγείας ἑκατομμυρίων Ἀμερικανῶν ἀπὸ 21 πολιτεῖες τῆς χώρας. Περιλαμβάνουν διάφορες πληροφορίες ὅπως ἡμερομηνίες γέννησης, ὀνόματα ἀσθενῶν, διαγνώσεις, ἐργαστηριακὰ ἀποτελέσματα κλπ.

Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ ἔρευνα, τὰ δεδομένα αὐτὰ μοιράζονται μεταξὺ τῶν δύο ἑταιρειῶν χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουν οἱ ἀσθενεῖς ἢ οἱ θεράποντες ἰατροί τους. Ὡστόσο οἱ ἑταιρεῖες δὲν κάνουν κάτι παράνομο, ἀφοῦ σύμφωνα μέ τὸν νόμο Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν αὐτὰ τὰ δεδομένα.

Ἐπιπλέον, ἡ ἐν λόγῳ συνεργασίᾳ δὲν εἶναι μυστικὴ καὶ ὁρισμένες λεπτομέρειες γιά το πῶς ἀκριβῶς θὰ λειτουργήσουν τὰ πράγματα ἀναφέρονται σὲ ἕνα δελτίο τύπου.

Φυσικὰ αὐτὸ δὲν ἀλλάζει τὸ γεγονὸς ὅτι προσωπικὰ δεδομένα ἀσθενῶν μοιράζονται χωρὶς οἱ ἴδιοι νὰ τὸ γνωρίζουν, σὲ ἄλλες ἑταιρεῖες. Σίγουρα ὅταν ἕνας ἀσθενὴς μπαίνει στὸ νοσοκομεῖο γιὰ νὰ κάνει ἐξετάσεις ἢ νὰ νοσηλευτεῖ δὲν ἐπιθυμεῖ τὰ ἰατρικά του δεδομένα νὰ καταλήξουν ἐν ἀγνοίᾳ του καὶ κάπου ἀλλοῦ.

Ἐπίσης ὑπάρχει ἀνησυχία καὶ γιὰ τὴν ὀρθὴ χρήση τῶν δεδομένων αὐτῶν ἀπὸ τὶς ἐν λόγῳ ἑταιρεῖες, ἀφοῦ σύμφωνα μέ τὴν ἔκθεση περίπου 150 ὑπάλληλοι τῆς Google, ἔχουν πρόσβαση σὲ αὐτὰ τὰ ἀρχεῖα ὑγείας.

Οἱ ἀνησυχίες αὐτὲς ὀφείλονται κυρίως στὸ γεγονός, ὅτι κατὰ τὸ παρελθὸν ὑπῆρξαν πολλὲς περιπτώσεις ὅπου ἡ Google εἴτε δὲν ἐνδιαφέρθηκε νὰ ἐνημερώσει τοὺς χρῆστες μετὰ τὴν ἔκθεση τῶν δεδομένων τους στὴν περίπτωση τοῦ Google+, εἴτε προσπάθησε νὰ ἀποποιηθεῖ τῶν εὐθυνῶν της, ὅταν ἕνας ἐργολάβος διέρρευσε τὶς ἠχογραφήσεις τοῦ Google Assistant.

Πηγή: secnews.gr

 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ 17/12/2019