Κούβελας (Καθηγητής Φαρμακολογίας): «Δεν είναι δυνατόν να μας συμπεριφέρονται σαν να είμαστε καταδικασμένοι στο γκουαντάναμο»