Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΔΙΩΓΜΩ!

 

Τοιοῦτον ἔχει μέγεθος ἡ Ἐκκλησία. Πολεμουμένη νικᾶ, ἐπιβουλευομένη περιγίνεται , ὑβριζομένη λαμπρότερα καθίσταται. Δέχεται τραύματα καὶ οὐ καταπίπτει ὑπὸ τῶν ἐλκῶν (πληγές). Κλυδωνίζεται, ἂλλ’ οὐ καταποντίζεται. Χειμάζεται, ἀλλὰ ναυάγιον οὒχ ὑπομένει. Παλαίει, ἂλλ’ οὒχ ἡττᾶται. Πυκτεύει , ἂλλ’ οὐ νικᾶται.

Όμως όσο κι αν επιχαίρουν οι κήρυκες του άδη και του θανάτου:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα