Ενημερωτικό Βίντεο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις Μάσκες καταρρίπτει τις εγχώριες αποφάσεις περί καθολικής υποχρεωτικότητάς τους