ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΙΝΤΕΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το παρόν υλικό προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικό σκοπό και μόνο για χρήση μέσα
σε τάξη. Απαγορεύται κατά οποιονδήποτε τρόπο η δημόσια προβολή.