Ἀπίστευτος Ἐμπαιγμός: Ἡ κυβέρνηση συνεχίζει νὰ κρατᾶ τὴν Ἐκκλησία «διασωληνωμένη» !

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
 

Ὑπῆρχε μιὰ μικρὴ ἐλπίδα πώς, στὶς ἀποφάσεις γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν ἐκκλησιῶν, θὰ ἐπικρατοῦσε ἔστω μιὰ ὑποψία κοινῆς λογικῆς γιὰ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανείων.

Μάταια !

Ἡ κυβέρνηση συνεχίζει νὰ κρατᾶ τὴν Ἐκκλησία στὴν ἐντατική, καὶ μὲ ἀποφάσεις ποὺ ζέχνουν ἀπὸ ὑποκρισία καὶ μικροκομματικὰ συμφέροντα, ὁδηγεῖ ἕνα μεγάλο κομμάτι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, στὰ ὅριά του !

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἔβαλε λουκέτο στὴν χώρα ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Νοεμβρίου καὶ ζήτησε τότε ἀπὸ τοὺς πολίτες νὰ κάνουν αὐτὴν τὴν θυσία «γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ κάνουμε Χριστούγεννα».

Δὲν ξέρουμε πῶς ἀντιλαμβάνεται τὰ Χριστούγεννα ὁ Πρωθυπουργὸς καὶ ἄν πιστεύει πὼς αὐτὴ ἡ ἡμέρα ἔχει νὰ κάνει μόνο μὲ ἔλατα καὶ χοντρούληδες «ἁγίους» τῆς Coca Cola ποὺ μπαίνουν ἀπὸ τὶς καμινάδες ἀλλά,θὰ ὄφειλε νὰ γνωρίζει πὼς τὸ μοναδικὸ νόημα αὐτῆς τῆς μεγάλης μέρας εἶναι ὁ ἑορτασμὸς τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, καὶ τίποτε ἄλλο.

Ὁ λαὸς ἔκανε τὶς θυσίες ποὺ τοῦ ζητήθηκαν. Ἡ Ἐκκλησία ἔκανε τὴν θυσία καὶ τὴν ὑπομονὴ ποὺ τῆς ζητήθηκε, παρὰ τὴν ἐλεεινὴ συμπεριφορὰ ποὺ ἔδειξε ἀπέναντί της τὸ κράτος, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ πρώτου lockdown. Παρὰ τὶς ποινικὲς διώξεις, παρὰ τὰ ἄδικα μέτρα, παρὰ τὶς συλλήψεις καὶ τὰ πρόστιμα, παρὰ τὴν στοχοποίηση καὶ τὸ ἐπικοινωνιακὸ λιντσάρισμα κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἀπὸ τὰ μεγάλα ΜΜΕ, ποὺ οὐσιαστικὰ ἀποτελοῦν θιασῶτες τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς.

Καὶ ποιό ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα;;

Ἕνα νέο ἐπεισόδιο ἀπόλυτης κοροϊδίας πρὸς τοὺς χριστιανούς. Στὸ ἴδιο ἔργο θεατὲς γιὰ ἀκόμη μία φορά.  Ἕνας κούφιος ἐπικοινωνιακὸς τακτικισμὸς ποὺ ἔχει στόχο νὰ παρατείνει τὸ «ἀναίμακτο» σφράγισμα τῶν Ναῶν. Ἕνα καθεστὼς «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» δοσμένο μὲ κάπως πιὸ εὐχάριστο, πιὸ συμπαθητικό περιτύλιγμα ! Καὶ ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση πὼς μὲ αὐτὸ τὸ πολιτικὸ παιχνιδάκι, θὰ πείσουν τὸν κόσμο πὼς ἔδειξαν καὶ… μεγαλοψυχία πρὸς τὴν Ἐκκλησία!

Τὴν ἴδια ὥρα ποὺ σὲ πολλὲς ἄλλες χῶρες ἐφαρμόζονται πολὺ πιὸ χαλαρὰ μέτρα σχετικὰ μὲ τοὺς ναούς.

Ξαναγυρίσαμε λοιπὸν σὲ αὐτὴν τὴν ἀστειότητα, αὐτὸν τὸν χλευασμὸ κυβερνώντων καὶ εἰδικῶν,τῶν ἐννέα ἀτόμων ἀνὰ ἐνορία καὶ εἰκοσιπέντε ἀτόμων στοὺς Μητροπολιτικοὺς Ναούς. Τὰ ἔχουμε ξαναπεῖ :

Ἐννέα   ἄτομα στὴν ἐκκλησία ἰσοδυναμεῖ μὲ ΚΛΕΙΣΤΗ ἐκκλησία γιὰ τοὺς πιστούς. Ἐκκλησία χωρὶς πιστοὺς οὐσιαστικὰ αὐτοακυρώνει τὸν λόγο ὑπάρξεώς της ! Αὐτὸ σημαίνει ἡ λέξη ἐκκλησία : συνάθροισις πιστῶν !

Τί θὰ πεῖ  ἐννέα ἄτομα; Τί θὰ πεῖ εἰκοσιπέντε; Γιατί δὲν ἐφαρμόζεται τὸ ἕνα ἄτομο ἀνὰ 15 τμ. ὅπως στὰ Super Markets; Γιατὶ ὑπάρχει ἄλλη μεταχείριση ἐδῶ καὶ ἄλλη ἐκεῖ ;

Ποιός θὰ ἐκκλησιαστεῖ μὲ ὅριο ἐννέα ἀτόμων; Μήπως περιμένουν νὰ κάνουν οἱ ἐνορίτες καὶ κλήρωση μεταξύ τους, γιὰ νὰ κερδίσουν συμμετοχὴ στὴν γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων;

Ἡ κυβέρνηση μᾶς ἔφερε τὸ click away γιὰ νὰ ἀποσυμφορήσει τὶς μεταφορικὲς ἑταιρεῖες μπᾶς καὶ χαθεῖ ὁ… πολύτιμος τζίρος τῶν Χριστουγέννων, ἀλλὰ τὸ καλύτερο ποὺ μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ γιὰ τοὺς ναούς,ἦταν τὸ ἐκκλησίασμα ἐννέα ἀτόμων; Στὰ νεοφιλελὲ Χριστούγεννα τοὺ ἄκρατου καταναλωτισμοῦ, δὲν ὑπάρχει θέση γιὰ ἀπόδοση τιμῆς πρὸς τὸν ἰδιο τὸν Χριστό ;

Τὰ βιβλιοπωλεῖα ποὺ ἀνοίγουν κανονικότατα (καὶ καλῶς ἀνοίγουν) μὲ τήρηση ἀποστάσεων, εἶναι σημαντικότερα γιὰ τὰ Χριστούγεννα ἀπ’ ὅτι οἱ ναοὶ  ἐντὸς τῶν ὁποίων ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ τὰ ἴδια τὰ Χριστούγεννα ;

Καὶ γιὰ ποιόν λόγο ἀπαγορεύτηκε ὁ ἁγιασμὸς τῶν ὑδάτων τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων; Ποιό εἶναι τὸ σκεπτικὸ πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν παρανοϊκὴ ἀπόφαση; Τί κίνδυνος μετάδοσης παραμονεύει γιὰ ἕναν ἱερέα ποὺ θὰ τελέσει τὸν ἁγιασμὸ καὶ λίγους πιστοὺς ποὺ θὰ βρίσκονται σὲ ἐξωτερικὸ χῶρο καὶ μὲ ἀσφαλεῖς ἀποστάσεις; Γιατί δὲν σέβονται τὶς θρησκευτικὲς ἀκολουθίες ἔτσι ὅπως (ἰσχυρίζονται ὅτι) σέβονται τὶς πολιτικὲς ἐκδηλώσεις;

Ὑπάρχουν θρησκευτικὲς ἐλευθερίες σὲ αὐτὸ τὸ κράτος ἤ δὲν ὑπάρχουν; Μπορεῖ νὰ μᾶς ἀπαντήσει ὑπεύθυνα κάποιος ἐκπρόσωπος αὐτῆς τῆς μπλὲ Σοβιετίας ;

Μήπως ἔχουν τὴν ἀπατηλή ἐντύπωση πὼς μετὰ ἀπὸ ὅλον αὐτὸν τὸν ἄθλιο ἐμπαιγμό, θὰ ἀπαλύνουν τὴν δυσαρέσκεια τῶν χριστιανῶν μὲ τὸ νὰ  προβάλουν στὴν Βουλή, πάλι, καμμιὰ βυζαντινὴ εἰκόνα ἤ καμμιὰ θρησκευτικὴ παράσταση, τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων; Νομίζουν ὅτι ἔχουν νὰ κάνουν μὲ ἰθαγενεῖς ποὺ θὰ ὑπνωτίζονται ἀπὸ σλάιντς;

Ἡ Ἐκκλησία θὰ πρέπει ἐπιτέλους νὰ ἀντιμετωπιστεῖ μὲ σεβασμὸ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ ὄχι μὲ ἀνόητη ὑπεροψία καὶ πολιτικὰ τερτίπια.