Ας παραδειγματιστούμε από τους ξενιτεμένους Έλληνες

δρ. Γεωργίου Τσακαλίδη
ἐπ. σχολικοῦ συμβούλου Θεολόγου

Ὁ λόγος, γιά ἕνα ζευγάρι συμπατριωτῶν μας ἀπό ἕνα μικρό ὀρεινό χωριό τῆς Κοζάνης, τόν Κτενᾶ, πού σήμερα εἶναι ἐγκαταλελειμμένο χωρίς οὔτε ἕναν μόνιμο κάτοικο. Ὁ Τάσος καί ἡ Μαρία Τσεπραηλίδη ἐγκατέλειψαν τό  1964 τό χωριό τους μέ τά δύο μικρά παιδιά τους, τήν Δέσποινα καί τήν Ἑρμιόνη, καί πῆραν τόν δρόμο γιά τήν μακρινή Αὐστραλία. Ὄνειρό τους νά ξεφύγουν ἀπό τήν φτώχεια. Ἐφόδιά τους ἡ πίστη στόν Θεό καί ἡ ὄρεξη γιά δουλειά. Δούλεψαν σκληρά σέ αὐτοκινητοβιομηχανία καί σέ ἐργοστάσιο ὑφαντουργίας.

Στό δεύτερο ἐργοστάσιο, κέρδισε ὁ Τάσος μέ τήν εὐφυΐα, τήν ἐργατικότητα καί τήν φιλοτιμία του τόσο πολύ τήν ἐμπιστοσύνη τῶν ἐργοδοτῶν του, ὥστε τό 1971 τόν κατέστησαν ὑπεύθυνο παραγωγῆς. Σέ ἐλάχιστο χρόνο εἶχε μάθει ὄχι μόνο τόν χειρισμό, ἀλλά καί τήν ἐπισκευή τῶν μηχανῶν. Τό 1981 οἱ ἐργοδότες του ἐκτιμώντας τό ταλέντο του, ἀλλά καί φοβούμενοι ὅτι ἱδρύοντας ἐνδεχομένως δικό του ἐργοστάσιο θά τόν ἔχουν ἰσχυρό ἀνταγωνιστῆ, τοῦ ἔδωσαν τό δικαίωμα νά ἱδρύση μέσα στό ἐργοστάσιό τους δική του μονάδα, στήν ὁποία μάλιστα ἔδωσε τό ὄνομα τοῦ χωριοῦ του, ΚΤΕΝΑ. Τό 1987 ἀγόρασε ὁλόκληρο τό ἐργοστάσιο, τό ἐξόπλισε μέ τά πιό σύγχρονα μηχανήματα καί τό καθιέρωσε παγκόσμια μέ τήν ὀνομασία Ktena Knitting Mills.

Σήμερα ἐξάγει τά προϊόντα του (μάλλινα ἐσώρουχα) σέ 21 μεγάλες χῶρες. Φθάνει νά λεχθῆ ὅτι, ἐνῶ στόν τομέα τοῦ ρουχισμοῦ κατέκτησε τήν παγκόσμια ἀγορά ἡ Κίνα καί πολλά ἐργοστάσια ἔχουν κλείσει, αὐτός κατόρθωσε ὄχι μόνο νά μή θιγῆ ἀπό τήν κρίση, ἀλλά καί νά ἐπεκτείνη τίς ἐξαγωγές του καί στήν ἴδια τήν Κίνα. Μεγάλο του ὅπλο ἡ πολύ καλή ποιότητα τῶν προϊόντων του καί ἡ ἐντιμότητα στίς συναλλαγές του. Οἱ πρῶτες ὕλες πού χρησιμοποιεῖ εἶναι πάντοτε πρώτης ποιότητος. Ἐνῶ βρίσκει στήν ἀγορά μαλλί καί μέ 13$, αὐτός ἐπιλέγει τό καλύτερο, ἀγοράζοντάς το πρός 30$ τό κιλό. Ἐντός δικαίου ἔλαβε τό 2002 τό πρῶτο βραβεῖο τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας Αὐστραλίας γιά ἐπιχειρήσεις πού ἵδρυσαν ἐκεῖ ἐπιχειρηματίες μεταναστευτικῆς προελεύσεως. Σκοπός ὅμως τοῦ παρόντος ἄρθρου δέν εἶναι νά διαφημιστῆ ἡ ἐπιχείρησή του. Σκοπός εἶναι νά διδαχθοῦν οἱ Ἕλληνες τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό παράδειγμα τῶν Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς.

Διαβάζοντας κανείς τά δημοσιεύματα τοῦ ἑλληνοφώνου αὐστραλιανοῦ τύπου, μένει κατάπληκτος ἀπό τήν φιλάνθρωπη καί ἑλληνοπρεπῆ δραστηριότητα τοῦ ζεύγους Τσεπραηλίδη. Μνημονεύω ἐδῶ ἐλάχιστα καί ἐπιγραμματικά:

1) τά γενναῖα ποσά πού διέθεσε γιά νά ἁπαλύνη τόν πόνο τῶν ἀμάχων κατά τόν πόλεμο στήν Σερβία καί στήν Βοσνία,

2) τήν κατά καιρούς συνδρομή στήν διακονία τῶν Φυλακῶν γιά ἀποφυλάκιση ἀπόρων κρατουμένων,

3) τίς 4.000 μάλλινες φανέλλες πού ἔστειλε στούς σεισμοπαθεῖς τῆς Ἀττικῆς,

4) τίς 8.000 φανέλλες πού διέθεσε στούς Ἕλληνες τῆς Μελβούρνης κατά τήν πορεία διαμαρτυρίας γιά τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας πού διεκδικοῦσαν οἱ Σκοπιανοί,

5) τήν ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ χωριοῦ Κτενᾶ, καθώς καί ἄλλα ἔργα ἐξωραϊσμοῦ τοῦ χωριοῦ του πού εἶχε ὡς συνέπεια νά ἀναβιώνη τό χωριό κάθε χρόνο γιά μία ἡμέρα στήν μνήμη τοῦ Ἁγίου,

6) τήν ἀγορά μαζί μέ ἕναν ἄλλον Ἕλληνα ἐπιχειρηματία ἑνός ὁλοκλήρου βουνοῦ ἐκτάσεως 2.400 στρεμμάτων βόρεια τῆς Μελβούρνης, προκειμένου νά χτισθῆ
Ὀρθόδοξο Μοναστήρι μέ τήν ἐπωνυμία “Παναγία Σουμελᾶ”,

7) τίς ἐνισχύσεις τῶν ἑλληνικῶν οἴκων εὐγηρίας τῆς Μελβούρνης, καθώς καί τῶν ἐκεῖ ποντιακῶν Σωματείων.

Σίγουρα ὑπάρχουν καί ἄλλες φιλανθρωπίες καί ἑλληνορθόδοξες δραστηριότητες, τίς ὁποῖες ἀγνοῶ. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ εὐχή πού ἐξέφρασαν καί οἱ δύο πρίν ἀναχωρήσουν ἀπό τόν Κτενᾶ: “Ἂν μᾶς ἀξιώση ὁ Θεός νά κάνουμε χρήματα, δέν θά ξεχάσουμε τούς λιγώτερους τυχερούς ἀπό ἐμᾶς”. Μία εὐχή ὑπόσχεση πού δέν ξέχασαν ποτέ καί τήν τηροῦν ἀπαρέγκλιτα. 

Θά κλείσω τό παρόν, μέ τήν θέση πού πῆρε ὁ κ. Τσεπραηλίδης σέ μία τηλεφωνική συνομιλία πού εἶχα μαζί του στό θέμα τῆς φορολογίας καί τῆς φοροδιαφυγῆς. Τόν στενοχωροῦσε ἰδιαίτερα ἡ δεινή θέση στήν ὁποία περιῆλθε ἡ πατρίδα μας, ἐξ αἰτίας οἰκονομικῶν ἐγκλημάτων πού διέπραξαν γιά δεκαετίες πολιτικοί καί ἄνθρωποι τοῦ πλούτου. «Ἡ εἰκόνα τῆς πατρίδος μας, μοῦ εἶπε, ἔχει δυστυχῶς καταρρακωθῆ. Ἐδῶ, μοῦ εἶπε, ἡ φοροδιαφυγή καί ἡ φοροκλοπή ἀντιμετωπίζονται σκληρώτερα καί ἀπό τό ἔγκλημα τοῦ φόνου. Δέν διανοοῦμαι νά κλέψω οὔτε ἕνα σέντ ἀπό τήν Ἐφορία. Ἤ νά στό πῶ καλύτερα: ἔχω τήν Ἐφορία μέσα στό ἴδιο τό ἐργοστάσιό μου. Εἶναι ὁ γυιός μου, ὁ Κώστας, πού γεννήθηκε στήν Αὐστραλία καί ἔχει τήν λογιστική εὐθύνη τῆς ἐπιχειρήσεως. Εἶναι “κέρβερος” ἀληθινός. Ἐφαρμόζει πιστά ὅ,τι διδάχθηκε στό Πανεπιστήμιο. Ξέρεις πόσα πληρώνω στό αὐστραλιανό κράτος; Τό 54% τῶν καθαρῶν κερδῶν. Μισό ἑκατομμύριο δολλάρια τόν χρόνο. Καί πληρώνω ἀδιαμαρτύρητα. Ἔτσι ὅμως ἔχω τό μέτωπο καθαρό καί παράλληλα τήν δυνατότητα νά δραστηριοποιοῦμαι μέσα σέ ὑγιές οἰκονομικό περιβάλλον πού μοῦ ἐγγυᾶται τό κράτος τῆς Αὐστραλίας. Δέν μπορεῖ νά ὑπάρχουν πλούσιοι πολῖτες καί φτωχό κράτος».

Ἁπλά, σταράτα λόγια ἀπό ἕναν ἁπλό Ἕλληνα μετανάστη πού κατάφερε χάρη στήν ἐντιμότητα, στήν ἐργατικότητα, ἀλλά καί τήν φυσική εὐφυΐα του νά διακριθῆ ἀνάμεσα σέ ξένους. Ἴδια νοοτροπία χαρακτηρίζει καί πολλούς ἄλλους διακεκριμένους Ἕλληνες ἐπιχειρηματίες τῆς Διασπορᾶς. Γιατί νά μήν ἔχουμε καί οἱ ἕλληνες τῆς Ἑλλάδος παρόμοια νοοτροπία; Νά ἔχουμε, δηλαδή, ὄρεξη γιά δουλειά, νά παράγουμε, εἰ δυνατόν, τά καλύτερα καί ἀνταγωνιστικώτερα προϊόντα. Νά εἴμαστε εἰλικρινεῖς τόσο μέ τούς συναλλασσομένους μαζί μας, ὅσο καί μέ τήν Ἐφορία καί νά μή θεωροῦμε καπατσωσύνη τήν φοροκλοπή. Γιατί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, τό ἑλληνικό κράτος νά μήν καθιστᾶ ἀδύνατη τήν φοροδιαφυγή καί φοροκλοπή στούς “ἔχοντας καί κατέχοντας” καί νά φορτώνη ἀνελέητα τά φορολογικά βάρη στά μόνιμα ὑποζύγια, στούς μισθωτούς καί στούς συνταξιούχους; Καιρός νά παραδειγματιστοῦμε ἀπό τούς ξενιτεμένους Ἕλληνες πού ἔμειναν πιστοί στίς ἀξίες καί στίς παραδόσεις πού πῆραν μαζί τους ἀπό τήν Πατρίδα καί διαπρέπουν σέ ξένες χῶρες Ἐμεῖς δυστυχῶς τίς ἀπεμπολήσαμε καί τίς περιφρονήσαμε καί αὐτές μέ τήν σειρά τους μᾶς ἐκδικοῦνται.