Καλὸ Παράδεισο, Κυριάκο!

 

Ὁ ἀγαπητός μας Κυριάκος Ἰωαννίδης μὲ ἀτελείωτες ὧρες ἄοκνης καὶ ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς καὶ βοήθειας στό σωματεῖο μας κοιμήθηκε ἀνήμερα τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου (20 Ἰανουαρίου 2021).

Ἡ Ενωμένη Ρωμηοσύνη τοῦ ὀφείλει πάρα πολλά τόσο κατά τά πρώτα της βήματα  ὅσο και κατά τήν περαιτέρω πορεία της διότι ἦταν ἀπό τούς πρωτεργάτες καί μεγάλους συνεχιστές τοῦ ἕργου τῆς προσπάθειάς μας .

Ὅλοι μαζί ἂς εὐχηθούμε ὁ Θεός νά τόν ἀναπαύσει ἐν χώρᾳ ζώντων!

Θερμὰ συλλυπητήρια στήν σύζυγό του Φωτεινή καί στά παιδιά του.

Καλό Παράδεισο, Κυριάκο!

Ἡ  Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη πάντα θά σέ μνημονεύει!

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα