“Γράμματα στους Αδελφούς – Τόμος Β’ Ημερολὀγιο” – Πατήρ Δωρόθεος Τζεβελέκας

Καλαμπάκα Ὀκτώβριος 2019

Ἱερό Ἡσυχαστήριο Ἁγίου Γεωργίου

π. Δωρόθεος Τζεβελέκας