Ἐκπροσώπηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους στό συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν