Ἐκπροσώπηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους στό συλλαλητήριο τῶν Ἀθηνῶν

Στήριξη στήν εὐόδωση τῶν προσπαθειῶν ἀποφάσισε ἡ Ἱερά Κοινότης.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα