ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η μεγαλύτερη και σημαντικότερη συνάντηση του κτηνοτροφικού κλάδου, η 8η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία, Zootechnia, άνοιξε τις πύλες τις από 7 έως 10 Φεβρουαρίου 2013 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

 

Ανταποκρινόμενη στις αυξημένες ανάγκες για αλλαγές και ανατροπές για την αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και των συνεπειών της σε όλο το φάσμα της παραγωγής και μεταποίησης η Zootechnia στοχεύει:

-στην προβολή του κτηνοτροφικού – πτηνοτροφικού τομέα με όλα τα σημαντικότερα είδη παραγωγικών ζώων και μηχανημάτων και υπηρεσιών που έχει απόλυτη ανάγκη για να αναπτυχθεί ο τομέας αυτός της οικονομίας

– στη δημιουργία προϋποθέσεων ενημέρωσης για τις εξελίξεις του κλάδου. Ενημέρωση – Πληροφόρηση, με πολλαπλές κατευθύνσεις, είτε δηλαδή για κτηνοτρόφους, είτε και για εταιρείες ή φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

– στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή. Διάλογος, μέσα από συνέδρια, ημερίδες υψηλού επιπέδου, όπου επιστήμονες, ειδικοί σε κτηνοτροφικά θέματα και φορείς του χώρου, θα παρουσιάζουν τις νέες εξελίξεις, πολιτικές, έρευνες, προσανατολισμούς, που βοηθούν και προωθούν πρακτικά και αποτελεσματικά διάφορους τομείς και δραστηριότητες του κτηνοτροφικού τομέα

– στην άμεση επαφή με το ευρύ καταναλωτικό κοινό
– στην προβολή δραστηριοτήτων Γενετικής Βελτίωσης και Υψηλής Τεχνολογίας
– στην παρουσίαση αυτόχθονων ελληνικών φυλών
– διοργάνωση του 4ου PET Festival και το Σαλόνι Αλόγου και μια πλειάδα παράλληλων εκδηλώσεων και ημερίδων.

 

Agronews