ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΙΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ – Αθήνα 29-1-2019