ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε΄ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ Ε.ΡΩ.

 

Ρωμνιοὶ καὶ Ρωμνιές, νέοι καὶ νέες,

ἐν Ἑλλάδι καὶ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς!

Σὲ ἐσᾶς ποὺ ἡ καρδιὰ σας ἀκόμη χτυπάει μὲ τὸν ρυθμὸ

τῆς ἀγάπης, μὲ τὸν ρυθμὸ τῶν λαμπρῶν ὀνείρων,

τῆς αἰσιοδοξίας καὶ τῆς δύναμης τῆς νιότης,

Σὲ ἐσᾶς ποὺ ἡ σκέψη εἶναι ἀκόμη ἁγνή,

ποὺ φθάνει στὸν ὁλόλαμπρο ἥλιο καὶ μιλάει μαζί του,

 

Σὲ ἐσᾶς ποὺ ὁ καταγάλανος οὐρανὸς εἶναι ἡ αὐλή σας

καὶ  ποὺ ἡ ἀγκαλιὰ σας εἶναι μονίμως ἀνοιχτή,

γιὰ ὅλους τούς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου, γιὰ ὅλη τὴν πλάση,

Σὲ ἐσᾶς ποὺ οἱ λέξεις ἐλευθερία, ἀγάπη, συνάνθρωπος,

αὐτοθυσία, προσφορά, λεβεντιά, θάρρος,

καὶ πίστη στὸν Χριστὸ εἶναι χαραγμένες μὲ πυρωμένα γράμματα

στὴν ψυχή σας,

Σὲ ἐσᾶς ποὺ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀξία ἀναλλοίωτη στοὺς αἰῶνες,

Ποὺ τὴν νιώθετε μέσα σας καὶ ἀκοῦτε τὴ φωνή της

ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ἱστορίας της ἕως σήμερα,

Στέλνουμε ἀπὸ καρδιᾶς πρόσκληση γιὰ μία συνάντηση!

Γιὰ μία συνάντηση, ὅπου ἡ νεανική μας διάθεση καὶ αἰσιοδοξία,

οἱ ἰδέες καὶ οἱ προτάσεις μας, θὰ γίνουν ἕνα ἑνιαῖο σῶμα ἐλπίδας,

γιὰ ὅλους μας!

Οἱ νέοι τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης σᾶς προσκαλοῦν στὴν Ε’ Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος, ἡ ὁποία πρόκειται νὰ πραγματοποιηθεῖ

στὶς 10 Νοεμβρίου 2012, στὴν Ἀθήνα.

Ἀκριβὴς τοποθεσία καὶ λεπτομερὲς πρόγραμμα θὰ ἀναρτηθοῦν τὸ συντομότερο.

Ἐλᾶτε νὰ γνωριστοῦμε καὶ νὰ γεμίσουμε ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξία,

νὰ ἀνταλλάξουμε ἀπόψεις καὶ ἰδέες, νὰ γίνουμε μία μεγάλη λαμπρὴ παρέα!

Τομέας Νεότητος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης