ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: “ΘΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ” (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ)