Οἱ Ἅγιοι Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης καὶ Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης στὴ Ρουμανία

1. Sf. Liturghie. Mrea Putna, 2 iulie 2015

Πρωτοπρεσβύτερος π. Πέτρος Σιντορεάκ

Κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα 30 Ἰουνίου – 9 Ἰουλίου 2015, μιὰ μικρὴ ἀντιπροσωπεία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα πραγματοποίησε προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴ Ρουμανία, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνδυνάμωση τῶν πνευματικῶν δεσμῶν μὲ τοὺς ἐκεῖ ὀρθοδόξους ἀδελφούς.
Τὰ μέλη τῆς ἀντιπροσωπείας ἦταν οἱ ἑξῆς: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος, ἡγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου στὸ Βατοπαίδι Χαλκιδικῆς, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἱερομόναχος π. Παΐσιος Γιούνγκ, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἱερομόναχος π. Νήφων μὲ τὸν ὑποτακτικὸν αὐτοῦ, Ἄγγελο, ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Πέτρος Σιντορεάκ, ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Κρήνης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κασσανδρείας, καθὼς καὶ ὁ κ. Νικόλαος Καραδῆμος, πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἁγία Σκέπη Χαλκιδικῆς.
Ἡ πρωτοβουλία εἶχε τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου, καθὼς καὶ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ.
Σημειωτέον ὅτι καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ Προσκυνήματος, μιὰ λειψανοθήκη ποὺ περιεῖχε ἕνα τεμάχιο ἀπὸ τὰ λείψανα τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου καὶ διάφορα ἱερὰ κειμήλια ἀπὸ τὸν Ἅγιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη μεταφέρθηκε ἀπὸ τόπο σὲ τόπο δίνοντας τὴ δυνατότητα σὲ χιλιάδες Ρουμάνους – κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς – νὰ τὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ πάρουν τὴν εὐλογία τῶν δύο Ἁγίων.

3. Delegația greacă la Putna
Ἡ ὁμάδα τῶν προσκυνητῶν ἐπισκέφθηκε διάφορες ἀρχιερατικὲς ἕδρες, μοναστήρια, ἐνοριακοὺς ναούς, τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἰασίου, τὸ Νοσοκομεῖο Φουντένι Βουκουρεστίου, καὶ ἄλλα ἱδρύματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας. Συμμετεῖχε ἐπίσης σὲ ὁμιλίες διοργανωμένες εἰδικὰ γιὰ τὴν καλλιέργεια ἔτι περισσότερο τῆς εὐλαβείας τῶν ἀκροατῶν πρὸς τοὺς δύο Ἁγίους. Περιληπτικὴ παρουσίαση τοῦ προγράμματος ἔκανε ὁ Γέροντας Θεόκλητος στὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ TRINITAS τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας στὸ Ἰάσιο.
Πέρα ἀπὸ τὴν εὐλογία τῆς σύντομης ἐπαφῆς τόσων εὐλαβῶν χριστιανῶν μὲ τοὺς δύο Ἁγίους, ἕνα ἀκόμη στοιχεῖο θὰ τοὺς ὑπενθυμίζει τὸ πέρασμα τῶν ἱερῶν κειμηλίων τους ἀπὸ τὸ ρουμανικὸ ἔδαφος: τὸ τεμάχιο ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου, ποὺ ἐδωρήθη στὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ Σουτσεάβας καὶ Ρανταούτσι καὶ ἄλλα μικρότερα ποὺ ἐδωρήθησαν σὲ ἄλλους ἀρχιερεῖς καὶ ἐνορίες, καθὼς καὶ πάνω ἀπὸ 2000 μικρὲς εἰκόνες ποὺ μοιράσθηκαν στοὺς πιστοὺς πρὸς εὐλογία καὶ ἁγιασμό.

2. La mormântul Sfântului Ștefan cel Mare
Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σουτσεάβας κ. Ποιμένος ἐδωρήθησαν στὴν Ἱ. Μονὴ τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου θαυμάσιας τέχνης εἰκόνα καὶ μικρὸν τεμάχιον λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Τραπεζουντίου (14ος αἰών), τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη τιμᾶται στὶς 2 καὶ 24 Ἰουνίου.