ΝΕΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ – ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Κυκλοφορεῖται ἀπὸ σήμερα 12/4/2016 ὁ νέος ψηφιακὸς δίσκος τῆς «Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης» μὲ τίτλο “Τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον”. Ὁ δίσκος ἀνήκει στὴ σειρὰ “Μελωδίες καὶ ἀναγνώσματα”. Ἄλλοι τίτλοι τῆς ἴδιας σειρᾶς, ποὺ ἔχει παραγάγει ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη», εἶναι “Τὸ Ψαλτήριον” καὶ τὸ “Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον”. Τὴν ἀνάγνωση τοῦ εὐαγγελίου, ὅπως καὶ τὰ μουσικὰ μέρη ποὺ περιλαμβάνονται, ἔχουν ἐπιμεληθεῖ ἁγιορεῖτες πατέρες.
Τὸ περιεχόμενο τοῦ δίσκου εἶναι σὲ μορφὴ MP3 (συμπιεσμένα ἀρχεῖα ἤχου) καὶ ἡ ἀναπαραγωγή του μπορεῖ νὰ γίνει σὲ συσκευὴ ποὺ ὑποστηρίζει ἀρχεῖα τέτοιου τύπου (σὲ ὅλα τὰ σύγχρονα cd players).
Ἡ διάδοση τοῦ δίσκου καὶ ἡ ἀναπαραγωγή του εἶναι ἐπιθυμητὴ ὕστερα ἀπὸ ἄδεια τῆς «Ε.Ρω». Ὁ δίσκος διανέμεται δωρεὰν καὶ διατίθεται καὶ μέσῳ τῆς ἱστοσελίδας μας στὴν κατηγορία “ψηφιακὲς παραγωγές”.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΟ ΕΠΜΡΟΣ kata-ioanni-2
kata-ioanni-3 kata-ioanni-4
kata-ioanni-disc

Κεφάλαιο 1ο

Κεφάλαιο 2ο

Κεφάλαιο 3ο

Κεφάλαιο 4ο

Κεφάλαιο 5ο

Κεφάλαιο 6ο

Κεφάλαιο 7ο

Κεφάλαιο 8ο

Κεφάλαιο 9ο

Κεφάλαιο 10ο

Κεφάλαιο 11ο

Κεφάλαιο 12ο

Κεφάλαιο 13ο

Κεφάλαιο 14ο

Κεφάλαιο 15ο

Κεφάλαιο 16ο

Κεφάλαιο 17ο

Κεφάλαιο 18ο

Κεφάλαιο 19ο

Κεφάλαιο 20ο

Κεφάλαιο 21ο

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα