Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

PENELLHNIO ENOSIS THEOLOGONΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

 

 

καί

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

μέ τή συνεργασία

ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

καί

ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

διοργανώνουν Ημερίδα την 12ην Οκτωβρίου 2013

στήν Αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου Μελισσίων

(Ὁδός 17 Νοέμβρη 15, καί Ἁγίου Γεωργίου)

τοῦ Δήμου Πεντέλης.

Το γενικό θέμα της Ημερίδας είναι:

Τά Ἀναλυτικά Προγράμματα Σπουδῶν (Πιλοτικά κ.ἄ.),

καί τά ἐν χρήσει Σχολικά Βιβλία Θεωρητικῆς Κατευθύνσεως

(Θρησκευτικῶν, Φιλολογικῶν Μαθημάτων καί Ἱστορίας)

Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης.

*

«Δράξασθε Παιδείας μή ποτε ὀργισθῇ Κύριος

καί ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας» (Ψαλ. 2,12)

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Φραγκόπουλος Ἠλίας Πρόεδρος

Ἰωαννίδης Θωμᾶς Ἀντιπρόεδρος

Μπάκος Ἠλίας Γενικός Γραμματέας

Παπαβασιλείου Κωνσταντῖνος Ταμίας

Ρασιώτη Ἀναστασία Εἰδική Γραμματέας

Τσάγκας Ἰωάννης Κοσμήτορας

Βογιατζής Δημήτριος Ἔφορος

Τοκατλίδης Ἀντώνιος Mέλος

Κόκορη Μαγδαληνή Mέλος

Κουτρούμπας Δημήτριος Προϊστάμενος

Γκίκας Κωνσταντῖνος Γραμματέας

Μεσσηνιώτης Σπυρίδων Μέλος

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ὁ Μητροπολίτης Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλος· ὁ κ. Δημήτριος Στεργίου – Καψάλης, Δήμαρχος Πεντέλης, ὁ Ἀντιδήμαρχος Παιδείας κ. Παναγιώτης Μούστρης, οἱ κ.κ.: Βλάχος Ἀπόστολος Πρόεδρος Ἐφετῶν ἐ.τ., Λώλης Ἰωάννης Πρόεδρος Ἐφετῶν ἐ.τ., Νικόλαος Ἀθανασόπουλος ἐπ. Ἐπίτροπος Ἐπικρατείας Διοικητικῶν Δικαστηρίων, Μιχαήλ Τρίτος Κοσμήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν. Θεσσαλονίκης, Κογκούλης Ἰωάννης Καθ. Παν. Θεσσαλονίκης, Χαΐνης Ἰωάννης Ὁμ. Καθ. Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Οἰκονόμου Ἠλίας, Ὁμ. Καθ. Παν. Ἀθηνῶν καί Βαϊόπουλος Κωνσταντῖνος.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

π. Νικόλαος Ἰωαννίδης Καθ. Παν. Ἀθηνῶν, π. Γεώργιος Εὐθυμίου Ἐπίκ. Καθ. Παν. Ἀθηνῶν, Μαντουβάλου Μαρία Καθ. Παν. Ἀθηνῶν, Ρεράκης Ἡρακλῆς Καθ. Παν. Θεσσσαλονίκης, Ἰωαννίδης Θωμᾶς Ἐπικ. Καθ. Παν. Ἀθηνῶν, Κουρεμπελές Ἰωάννης Ἀν. Καθ. Παν. Θεσσαλονίκης, Κρίππας Γεώργιος Δρ Συνταγματικοῦ Δικαίου, Τσάγκας Ἰωάννης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 01, Πονηρός Εὐάγγελος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 01, Παυλίδης Ἀντώνιος, Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης, Μαρκότσης Ἰωάννης Διευθυντής Λυκείου, Διαμάντη – Τσαγκαρλῆ Εὐαγγελία Μr Φιλολογίας – Δρ Θεολογίας.

 

ΠΡOΓΡΑΜΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

7.30´ – 9.15´ Θεία Λειτουργία στόν Ἅγιο Γεώργιο

ἔναντι τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου.

9.30´ – 10.00´ Προσέλευση στήν Αἴθουσα.

10.00´ – 10.20´ Προσφωνήσεις – Χαιρετισμοί ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Κηφισίας κ. Κύριλλο, ἀπό τόν Δήμαρχο Πεντέλης Δημήτριο Στεργίου-Καψάλη, ἀπό τόν Κοσμήτορα τῆς Θεολ. Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ κ. Μιχαήλ Τρῖτο, ἀπό τόν Ἀρχιμανδρίτη π. Σαράντη Σαράντο καί ἀπό τόν κ. Ἠλία Φραγκόπουλο Πρόεδρο τῆς ΠΕΘ.

 Α΄Συνεδρία

Πρόεδρος: Απόστολος Βλάχος, Πρόεδρος Εφετών ε.τ.

Εισηγητές: 

10.20´ – 10.40´ Ηρακλής Ρεράκης : Κατήχηση εἰδώλων στό Δημοτικό καί στό Γυμνάσιο: Ἡ ἀπόσχιση τῶν μαθητῶν ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί ἡ ἔνταξή τους σέ μιά πολυ – θρησκευτική θρησκευτικότητα ὡς στόχος τοῦ νέου Πιλοτικοῦ Προγράμματος Σπουδῶν.

10.40´ – 11.00´ Ελένη Βασάλου : – Ἀπό τόν συγκρητισμό στην Παν θρησκεία. – Τό Ὀρθόδοξο Μάθημα καί ἡ εὐθύνη τῶν Θεολόγων.

11.00´ – 11.20´ Σταύρος Μποζοβίτης : Ἡ Παιδεία μπροστά στην πρόκληση τοῦ νεοταξικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ.

11.20´ – 11.40´ Χρίστος Ρώμας : Τό Παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦτο καί το ἔργο του: Ἐμπειρίες καί προβληματισμοί.

11.40´ – 12.00´ Γεώργιος Κρίππας : Κείμενα Σχολικῆς Ἀγωγῆς κατά παράβασιν τοῦ Συντάγματος καί τῆς Νομοθεσίας περί Παιδείας καί Ἀγωγῆς.

12.00´ – 12.30´ Συζήτηση.

12.30´ – 13.00´ Διάλειμμα.

Β΄Συνεδρία

Πρόεδρος: Ο Αρχιμανδρίτης π. Σαράντης Σαράντος

Εισηγητές:

13.00´ – 13.20´ Δημήτριος Νατσιός : Γενική θεώρηση τῶν βιβλίων τοῦ Δημοτικοῦ: Θρησκευτικῶν, Γλώσσας καί Ἱστορίας.

13.20´ – 13.40´ Κυριάκος Κοτσολάκος : Ἡ περιπέτεια τοῦ ἐθνικοῦ μας Ὕμνου.

13.40´ – 14.00´ Ευδοξία Αυγουστίνου : Οἱ ἀξιακοί προσανατολισμοί στά Φιλολογικά τοῦ Γυμνασίου.

14.00´ – 14.20´ Κωνσταντίνος Χολέβας : Τό Μάθημα τῆς Ἱστορίας στά σχολικά βιβλία Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης.

14.20´ – 14. 50´ Συζήτηση.

14.50´ – 15.30´ Κλείσιμο ἀπό τόν κ. Ἠλία Μπάκο καί τόν Σεβασμιώ τατο κ. Κύριλλο.

Ἀνάγνωση Πορισμάτων.

Παρακαλοῦμε νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας

τίς ἐργασίες τῆς Ἡμερίδας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε.

Εἴσοδος ἐλεύθερη

ΠANEΛΛHNIOΣ ENΩΣIΣ ΘEOΛOΓΩN

Xαλκοκονδύλη 37 – 104 32 AΘHNA • Tηλ. 210 52 24 180 • FAX: 210 52 24 420

e-mail: panenthe@otenet.gr – enosis@petheol.gr • Ἱστοχῶρος: www.petheol.gr

DHMOΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Καλαμβόκης 2, Μελίσσια • Tηλ. 210 81 01 327, 213 205 0002

e-mail: pentelimayor@gmail.com

ESTIA ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Β. Ἠπείρου 47, 151 25 Μαρούσι • Tηλ. 210 80 25 211 • Fax: 210 80 25 227

e-mail: estiapm@gmail.com

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Ἀθηνᾶς 16, 151 27 Μελίσσια • Tηλ. 210 80 45 814, 6972975046