ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

Μὲ ἀφορμὴ τὴν 19η Μαΐου, ἡμέρα μνήμης τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου,

σᾶς προσκαλοῦμε στὴν ἐκδήλωσή μας μὲ θέμα

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ 3.000 ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ»

τὴν Πέμπτη 28 Μαΐου 2015 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ.

στο Καμπέρειο Πνευματικὸ Ἵδρυμα  (Παπαδοπούλου 11, 2ος ὄροφος)

Ὁμιλητές:

Γ. Παναγόπουλος (Ἐπ. Καθηγητὴς Α.Ε.Σ. Βελλᾶς Ἰωαννίνων)

Θ. Μαλκίδης (Διδάκτορας Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν)

 

 

 

Διοργάνωση Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη Πρωτοβουλία Φοιτητῶν γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῶν γενοκτονιῶν

Ὁμάδα Πολιτῶν Εὐτοπία