ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Ε.ΡΩ.

     

(ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)   

  Ἡ 5η Σύναξη Νεότητος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης ὁλοκληρώθηκε τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 10 Νοεμβρίου καὶ ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι δήλωσαν ὅτι ἒνιωσαν νὰ ἀνέβηκαν ἕνα σκαλοπάτι στὴν προσωπική τους κλίμακα γιὰ ἀγώνα, ποὺ  φέρνει τὸν καθένα πιὸ κοντὰ στὸν σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο ἀγωνίζεται. Ἀκριβῶς ὅπως στὴν ἀφίσα τῆς ἐκδήλωσης στὴν ὁποία ἕνας νέος ἄνθρωπος ἀνεβαίνει σὲ μία σκάλα γιὰ νὰ καταφέρει νὰ κοιτάξει πίσω ἀπὸ τὸν γκρίζο τοῖχο τῆς καθημερινότητας ποὺ τὸν περιβάλλει, ἔτσι καὶ οἱ εἰσηγήσεις ἔδωσαν τὴν ὀπτική τοῦ κάθε ὁμιλητῆ γιὰ τὸ πῶς μποροῦμε νὰ βροῦμε ἀξίες στὴ ζωὴ μας ἱκανὲς νὰ δώσουν νόημα καὶ φῶς, ἐλπίδα καὶ οὐσιαστικὴ σωτηρία γιὰ τὴν καθημερινότητα.

 

   Μὲ μεγάλη χαρὰ καὶ τιμὴ εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ μεταφέρουμε τὶς εὐχὲς καὶ τὶς σκέψεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, ποὺ τίμησε τὴν ἐκδήλωση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης μὲ τὴν παρουσία του καὶ εὐλόγησε τὶς ἐργασίες μας. Μετὰ ἀπὸ σύντομο εἰσαγωγικὸ χαιρετισμὸ ὁ πρόεδρος κ. Θεόφιλος Παπαδόπουλος κάλεσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ δώσει τὴν εὐλογία του. Ὁ Μακαριότατος τόνισε τὴ μεγάλη σημασία τῆς προσπάθειας ποὺ γίνεται μέσα στὴ δύσκολη αὐτὴ χρονικὴ στιγμὴ γιὰ ὅλους, καὶ μίλησε μὲ προσωπικὰ παραδείγματα γιὰ τὴν ἀνάγκη ἐνδυνάμωσης καὶ πνευματικῆς καλλιέργειας. Τὴν ἐκδήλωση τίμησε καὶ ὁ μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παῦλος, ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ ἀγάπη καὶ εἰλικρινῆ προβληματισμὸ στοὺς νέους.

 

    Ἡ ὑπεύθυνη νεότητος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης κ. Ἀγγελικὴ Περσυνάκη καλωσόρισε στὴν ἐκδήλωση τοὺς νέους, ποὺ εἶχαν ἔρθει ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, καὶ τὸ πρῶτο μέρος τῆς ἡμερίδας ξεκίνησε μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ κ. Γεωργίου Ρούντα, δικηγόρου, ἐκπροσώπου τοῦ τομέα νεότητος τῆς Ἀθήνας, ὁ ὁποῖος περιέγραψε στὴν ὁμιλία του τὴν κατάσταση προσωπική, πνευματικὴ ἀλλὰ καὶ κοινωνικὴ στὴν ὁποία βρισκόμαστε ὅλοι. Ἐπικαιροποίησε τὰ χαρακτηριστικὰ καὶ ἔδωσε σύνθημα στροφῆς πρὸς τὴν ἀλήθεια τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ἡ κ. Μαρία Λουπίδου, πολιτικὸς ἐπιστήμονας, ἐκπροσωπώντας τὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τὴν δραστήρια ὁμάδα νέων ποὺ σπουδάζει, ἐργάζεται καὶ ἀσχολεῖται ἐνεργὰ μὲ τὸν ΡωμΝιὸ ἐκεῖ, μετέφερε προσωπικὰ βιώματα στὴν ἀπόδειξη τοῦ θέματος τῆς ὁμιλίας της: “Ἡ Ρωμηοσύνη θὰ χαθεῖ ὄντας ὁ κόσμος λείψει”. Μία εὐχάριστη ἔκπληξη περίμενε τους παρευρισκόμενους καθὼς στὴ συνέχεια ὁ π. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης, ἐκπρόσωπος τοὺς τμήματος νεότητος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἀνέπτυξε τὸ θέμα του ποὺ ἀφοροῦσε τὴν ψυχαγωγία, ἀναλύοντας μὲ τὴ βοήθεια βίντεο ἕνα τραγούδι τοῦ Σαββόπουλου, στίχο πρὸς στίχο, μὲ προεκτάσεις, ἀναζήτηση βαθύτερου νοήματος καὶ διαντίδραση μὲ τὸ κοινό. Ἡ κυρία Σαραντοπούλου Ὄλγα, Γενικὴ Γραμματέας τοῦ Συμβουλίου Ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ, ἔκλεισε τὸ πρωινὸ μέρος τῆς Σύναξης μὲ τὴν ἀναφορά της στοὺς Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ, περιέγραψε τὰ χαρακτηριστικά τους, μετέδωσε τὴν ἀγάπη τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ τέλος δέχτηκε ἐρωτήσεις γιὰ τὴ σύγκριση τῶν ὁμογενῶν νέων μὲ τοὺς ἑλλαδίτες.

 

Πρὶν τὸ διάλειμμα γιὰ φαγητὸ ἐρωτήσεις τέθηκαν καὶ στοὺς ἄλλους ὁμιλητὲς, ἐνῷ τὸν λόγο πῆραν πολλοὶ ἀκροατὲς, γιὰ νὰ μεταδώσουν προσωπικὰ βιώματα καὶ ἐμπειρίες, καὶ χειροκροτήθηκαν μὲ θέρμη γι’  αὐτό.

 

    Τὸ ἀπόγευμα, ὁ συντονιστὴς τῆς ἐκδήλωσης κ. Σπύρος Πρωτόπαπας κάλεσε στὸ βήμα ἐκπροσώπους τῶν πόλεων, στὶς ὁποῖες δραστηριοποιοῦνται νέοι στὰ πλαίσια τοῦ σωματείου, νὰ ἀπευθύνουν χαιρετισμό, παρουσιάστηκε ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν παραγωγὴ τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης σὲ συνεργασία μὲ τὴν τηλεόραση τοῦ ΄Ἀχελώου΄, τοῦ βιογραφικοῦ ντοκιμαντὲρ γιὰ τὸν ἃγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, ἐπίσης τμῆμα τῆς παραγωγῆς ποὺ ἐπιμελήθηκε καὶ ἐκδίδει ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη μὲ τὶς Ὠδὲς τοῦ ἁγίου Νεκταρίου πρὸς τὴν Παναγία.

 

Ἀκόμη παρουσιάστηκαν περιληπτικὰ κάποιες ἀπὸ τὶς δράσεις τῶν πόλεων, ὅπως ἡ δουλειὰ ποὺ κάνει ἡ ὁμάδα τῆς Λάρισας γιὰ τοὺς τοπικοὺς Ἁγίους συγκεντρώνοντας ὑλικὸ γιὰ τὸν βίο τους, ἀπολυτίκια, κοντάκια καὶ ταξινομώντας τὸ ὑλικὸ γιὰ πρώτη φορά ὀργανωμένα καὶ δομημένα. Ἐπίσης, ἡ ὁμάδα τῆς Θεσσαλονίκης παρουσίασε σύντομο βίντεο ξενάγησης στὸ κέντρο τῆς πόλης της, μὲ ἀναφορὰ σὲ σημαντικὰ μνημεῖα βυζαντινῆς, ρωμαϊκῆς καὶ σύγχρονης κληρονομιᾶς. Ο δάσκαλος κ. Λάμπρος Κουτσιώρας ἐν συντομίᾳ παρουσίασε βιβλίο, ἔκδοση τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὰ καινούργια βιβλία τοῦ Δημοτικοῦ καὶ τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ ὁποίου συγγραφέας εἶναι ὁ κ. Δημήτριος Νατσιός. Τὸ ἀπογευματινὸ μέρος τῆς ἐκδήλωσης χαρακτηρίστηκε ἀπὸ φιλικοὺς, χαλαροὺς ρυθμούς, ἀνάταση καὶ συζητήσεις καὶ ἐμπλουτίστηκε ὑπέροχα ἀπὸ τὶς ἐξαιρετικὲς χορωδίες τοῦ Ι.Ν Ἁγίου Γερασίμου Ἰλισσίων, ποὺ ἒψαλλαν καὶ τραγούδησαν συνοδείᾳ ὀργάνων. Τὸ βραδάκι τὰ χορευτικὰ τμήματα φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἔκλεισαν τὴν ἐκδήλωση παρουσιάζοντας παραδοσιακοὺς χορούς ἀπὸ τὴν Καππαδοκία, τὴν Κρήτη καὶ τὴ Μικρὰ Ἀσία. Τὸ πρόγραμμά τους ἦταν πλούσιο, οἱ φορεσιὲς ἐξαιρετικὲς καὶ ἡ διάθεση τοῦ κοινοῦ γεμάτη ζωντάνια.

 

    Γιὰ τυχὸν λάθη καὶ δυσκολίες ἡ ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ ζητᾶ συγνώμη καὶ ὑπόσχεται νὰ προσπαθήσει γιὰ τὶς ἑπόμενες συναντήσεις μὲ μεράκι τὴν καλύτερη ὀργάνωση γιὰ τὴ μετάδοση τῶν μηνυμάτων τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης πρὸς ὅλους. Παρακαλοῦμε ἀναζητῆστε τὸ βίντεο τῆς ἐκδήλωσης.

 

Γιὰ τὴν ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

 

Ὁ Τομέας Νεότητος

[nggallery id=11]