ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ – PERMACULTURE (ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ)