Η Αγροτική Εκπαίδευση στη Γεωργία, Στόχος της δια Βίου Μάθησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

προέρχεται από την Τριμηνιαία έκδοση του Ελληνικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ  
(τεύχος 23- Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2018)

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα