Οργανόγραμμα

Το Σωματείο διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους δώδεκα υπεύθυνους των τομέων και τους τρεις του Διαρκούς Διοικητικού Συμβουλίου.

Οργανόγραμμα