Βίος Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Ιωάννου του εκ της Μονής Πέτρας Ολύμπου

αγιος Ιωάννης ΠέτραςΟ όρος «Νεομάρτυρας» πρωτοχρησιμοποιήθηκε μετά τις εικονομαχικές έριδες στο Βυζάντιο, για να δηλώσει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που υπερασπίσθηκαν την ορθόδοξη διδασκαλία για τις εικόνες, θυσιάζοντας γι’ αυτήν την ίδια τους τη ζωή.

            Τα τελευταία, όμως, διακόσια χρόνια, «Νεομάρτυρες» χαρακτηρίζονται όσοι άγιοι μαρτύρησαν επί τουρκοκρατίας (1543 – 1821 περίπου), αρνούμενοι να εξισλαμισθούν. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, οι νεομάρτυρες και οι παλαιοί μάρτυρες δεν διαφέρουν σε αξία. Η παρουσία τους στην ιστορία έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι εμφανίζονται σε μια κρίσιμη φάση της, όπου γ κακία κυριαρχεί και έχει εκλείψει η αρετή. Το παράδειγμά τους ενδυναμώνει τους Χριστιανούς και τους αποδεικνύει ότι η Χάρις του Θεού ενεργεί πάντοτε και με τη βοήθειά της κατανικώνται η αμαρτία και τα πάθη. Οι νεομάρτυρες απετέλεσαν για την εποχή τους την ορατή παρουσία του Θεού στην ιστορία.

            Τα παραπάνω καταδεικνύουν την μεγάλη αξία που έχει για την εποχή μας η μελέτη των βίων των νεομαρτύρων.

            Για τον άγιο νεοϊερομάρτυρα Ιωάννη δεν γνωρίζουμε την ακριβή χρονολογία γεννήσεώς του (η οποία πιθανολογείται περί τα τέλη του 18ου αιώνος), ούτε την καταγωγή του. Γνωρίζουμε όμως ότι η αγάπη του για τον Χριστό τον οδήγησε στην Ιερά Μονή Πέτρας Ολύμπου, όπου έζησε με πολλή άσκηση και αρετή. Λόγω της καθαρότητος του βίου του αξιώθηκε να γίνει ιερέας για να τελεί τα άχραντα μυστήρια.

            Μετά το Πάσχα του 1822 οι οπλαρχηγοί της Νάουσας ζήτησαν βοήθεια στον ιερό αγώνα τους από τους οπλαρχηγούς του Ολύμπου και την πνευματική συμπαράσταση των πατέρων της Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου. Η Μονή απέστειλε, για τη δύσκολη αυτή αποστολή, τον ιερομόναχο Ιωάννη, που έσπευσε να ενθαρρύνει και να ενδυναμώσει πνευματικά τους Χριστιανούς.

            Την Πέμπτη της Διακαινησίμου ο Άγιος τελούσε αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, στη Νάουσα. Είχε συμπροσευχομένους δίπλα του τους ιερείς Σακελλάριο[1] π. Δημήτριο, τον πνευματικό π. Γεράσιμο και άλλους δυο των οποίων δεν σώθηκαν τα ονόματα.

            Μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων οργισμένοι αγαρηνοί εισέβαλαν στον ναό και κατεσφαγίασαν πολλούς πιστούς και τους πέντε ιερείς, μεταξύ και των οποίων και τον Άγιο Ιωάννη. Η ψυχή του ανέβηκε στον ουρανό για να συνεχίσει να λατρεύει τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό στο ουράνιο θυσιαστήριο και να προσεύχεται για το πλήρωμα της Εκκλησίας.

            Η  μνήμη αυτών των νεομαρτύρων (των πέντε ιερέων και των πιστών που μαρτύρησαν) τελείται την Κυριακή του Θωμά. Ιδιαίτερα, η μνήμη του Αγίου Ιωάννου τιμάται στην Ιερά Μονή Πέτρας Ολύμπου την Πέμπτη της Διακαινησίμου και στην πόλη της Κατερίνης την Κυριακή του Παραλύτου.

 

Απολυτίκιο, ήχος πλ. Α΄. Τον συνάναρχον Λόγον

Του Σεμνείου της Πέτρας Ιερομόναχον, ον λειτουργούντα αι χείρες έκτειναν Άγαρ υιών, Ιωάννην εν Ναούση ευφημήσωμεν άρτι, ως πίστεως αμνόν συν χορώ αυτού στεπτώ Μαρτύρων μεθ’ ων πρεσβεύει Χριστώ ημίν κατεπέμψαι, άμφω ισχύν και θείον έλεος.

Κοντάκιον. Ήχος πλ. Δ΄. Τη υπερμάχω

Τον χαριτώνυμον λαμπώς ιερομάρτυρα, της εν Ολύμπω μάνδρας Πέτρας εγκαλώπισμα, εν Ναούση λειτουργούντα χερσί κτανθέντα, των εκ γόνων Άγαρ ύμνων καταστέψωμεν, λευκανθέμοις, Ιωάννην ενθεώτατον, πόθω κράζοντες∙ Χαίροις πάτερ αοίδιμε.

Μεγαλυνάριον

Δεύτε ιερόαθλον εκτενώς, νέον Ιωάννην, Πέτρας κλέισμα της Μονής, τον εν τη Ναούση χερσί σφαγιασθέντα αυτού χορώ συν θείω άρτι τιμήσωμεν.

Βιβλιογραφία.

1. Ημερολόγιο 2014 Ι. Μ. Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος, Βίος Αγίου Ιωάννου υπό Καθηγητού Δρος Χαραλάμπη Μπούσια, Μεγάλου Υμνογράφου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας.

2. Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Νέον Μαρτυλόγιον, Εκδ. Αγιορειτικής Εστίας, Θεσσαλονίκη, 2009.

 

 

[1] Τιμητικός τίτλος που απονέμει η Εκκλησία σε ιερείς.