ΤΗ ΙΔ΄ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου…Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Στανίτσας Θρασύβουλος

Τοῦ Σταυροῦ σου τὸ ξύλον…Μόνον ἐπάγη τὸ ξύλον…Προδιετύπου μυστικῶς…Καθίσματα τοῦ Ὄρθρου

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Στανίτσας Θρασύβουλος

Σταυρὸν χαράξας Μωσής…Καταβασίαι τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος πλ.δ΄

Ψάλλει ὁ τέως Μητροπολίτης Πατρὼν κ. Νικόδημων Βαληνδρᾶς

Σταυρὸς ὁ φύλαξ πάσης της οἰκουμένης…Σταυρὸς ὑψοῦται σήμερον…Ἐξαποστειλάρια. Ἦχος β΄

Ψάλλει ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Στανίτσας Θρασύβουλος

Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα…Δύναμις. Ἦχος β΄. Τὸ παρὸν μέλος ὑπὸ Μπαλασίου Ἱερέως τοῦ Νομοφύλακος

Ψάλλει ἡ χορωδία «Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»