Όσιος Πέτρος της Ατρώας

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ  ΣΕΙΡΑ ΄΄ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ΄΄ ‐ ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΡΩΑΣ 

Ὁ  βίος  τοῦ  ὁσίου  Πέτρου  τῆς  Ἀτρώας  ἀποτελεῖ  τήν  ἀρχή  μιᾶς  πολύτομης  σειρᾶς  ἀγνώστων  ἤ  ἐλάχιστα γνωστῶν βίων Ἁγίων ἤ  γνωστῶν  μέν  Ἁγίων  ἀλλά  ἀγνώστου  τοῦ  πρωτοτύπου  βίου  τους.   Δυστυχῶς,  αὐτοί  οἱ  ὄντως  πνευματικοί  καί  ἀνεκτίμητοι  θησαυροί  παρέμειναν  ἀπρόσιτοι  καί  δυσεύρετοι  σέ  λίγες  βιβλιοθῆκες, καί σύμφωνα μέ τήν  Ἁγία  Γραφή  «θησαυρός  κεκρυμμένος  οὐ  χρησιμεύσει». (Σειράχ  κ΄,30).  Τώρα,  χάριτι Θεοῦ  καί  εὐδοκίᾳ  τῶν  Ἁγίων, ἐκδίδονται  μέ  παράλληλη  μετάφραση  τοῦ  πρωτοτύπου  κειμένου καί,  ὅπου εἶναι ἀνάγκη, μέ  σχόλια  καί  ὑποσημειώσεις  ἐπεξηγηματικές. Περιλαμβάνονται  Ἅγιοι  ἀπό  τά  χρόνια  τῶν  διωγμῶν  μέχρι  τόν  εἰκοστόν  αἰῶνα.  Τοπικά  οἱ  Ἅγιοι  προέρχονται  ἀπό  διάφορα  μέρη  τῆς  Αὐτοκρατορίας  και  κυρίως  ἀπό  τρία  σημαντικά  κέντρα.  Τήν  Κωνσταντινούπολη,  τούς  Ἁγίους  Τόπους  καί  τόν  Ὄλυμπο  τῆς  Βιθυνίας,  τό  μεγαλύτερο  μοναστικό κέντρο στά χρόνια τῆς  ἀκμῆς του. Ἐπί  πλέον  τά    Ἄγνωστα  Συναξάρια  εἶναι  λαμπρά  καί  σεβαστά  λογοτεχνικά  μνημεῖα  γιά  τό  πλῆθος  τῶν  ἱστορικῶν, γεωγραφικῶν,  κοινωνιολογικῶν, γλωσσικῶν,  πολιτικῶν, ἐκκλησιαστικῶν  καί  ἰδιαιτέρως  μοναχικῶν  πληροφοριῶν  πού  περιέχουν.

ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΑΤΡΩΑΣ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα