Δελτίο τύπου και Βίντεο γιά τήν ἐκδήλωσή μας στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἀνδρέου Λαμπρινῆς – Γαλατσίου 12/12/2022

Τήν Δευτέρα 12η Δεκεμβρίου 2022 ἡ “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” Ἀθήνας σέ συνεργασία μέ τόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἀνδρέου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πραγματοποίησε ἐκδήλωση – ὁμιλία μέ προσκεκλημένο ὁμιλητή τόν γέροντα π. Χρυσόστομο, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Νάξου. Ὁ γέροντας Χρυσόστομος ἀνέπτυξε στούς παρευρισκόμενους τό ἐξόχως ἐνδιαφέρον θέμα:  “Τά  Μυστήρια τῆς Θεοτόκου”.

Ὁ γέροντας Χρυσόστομος ἀνέπτυξε τό θέμα προσεγγίζοντας τό μυστήριο τοῦ προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τοῦ μυστηρίου τῆς Ἐνανθρωπήσεως  βασιζόμενος στούς Ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσής μας οἱ φίλοι τῆς Ε.ΡΩ. εἶχαν τήν δυνατότητα νά δοῦν ἀπό κοντά τίς νέες ἐκδόσεις καί βιβλία τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης” καί νά ἐπιλέξουν ὅποια ἐπιθυμοῦν.

Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης προσφέρθηκε σέ ὅλους, τιμῆς ἕνεκεν, τό βιβλίο : “Ἡ Ἐπίγεια Ζωή τοῦ Χριστοῦ” ἔκδοση τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης”.

Ἡ “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη της πρός τόν ὁμιλητή Γέροντα Χρυσόστομο, ὁ ὁποῖος ἀνταποκρίνεται μέ χαρά – κάθε φορά – στίς προσκλήσεις τοῦ Σωματείου μας. Ἐπιπλέον, ἡ “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” θεωρεῖ ἱερή ὑποχρέωσή της νά εὐχαριστήσει τούς πρωτοπρεσβυτέρους ἱερεῖς πατέρα Εὐτύχιο – προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ – καί πατέρα Θεόδωρο γιά τήν συνεργασία τους καί τήν θερμή φιλοξενία τους. Τέλος ἡ “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” εὐχαριστεῖ τά μέλη, τούς φίλους καί συνεργάτες πού μᾶς τίμησαν μέ τήν παρουσία τους καί τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη τους.