Προφήτης Μαλαχίας

Ὁ κλῆσιν αὐχῶν Ἀγγέλου Μαλαχίας,
Αὐχεῖ μάλιστα τὴν μετ’ Ἀγγέλων στάσιν.
Ἐκ ῥεθέων Μαλαχίου ἀπέπτατο ἐν τρίτῃ ἦτορ.

 

Λειτουργικά κείμενα

ΠΗΓΗ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα