Όσιος Θεόδωρος ο Τριχινάς

Θνῄσκεις, ὁ πλήξας τριχίνῃ στολῇ Πάτερ,
Τὸν ἐνδύσαντα τοὺς γενάρχας φυλλίνην.
Εἰκάδι σός, Θεόδωρε, λίπ’ ὀστέα θυμὸς ἀγήνωρ.

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα