Όσιος Θεόδωρος ο Συκεώτης επίσκοπος Αναστασιουπόλεως

Καὶ Θεοδώρῳ, καὶ νεκρῷ Θεοδώρου,
Τὸ θαυματουργεῖν δῶρον ἐκ Θεοῦ μέγα.
Εἰκάδι δευτερίῃ Συκεώτην τύμβος ἔκρυψεν.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα