Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής, ο Νέος

Πληγεὶς νέε Στέφανε τὴν κάραν ξύλῳ,
Εὗρες πρεπόντως οὐχὶ γηράσκον στέφος.
Εἰκάδι ὀγδοάτῃ Στεφάνου Νέου κράτα θραῦσαν.

 

Λειτουργικά κείμενα

https://www.saint.gr/3098/saint.aspx

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα