Όσιος Μωυσής ο Αιθίοπας

 

Φήσεις τὸ ῥητὸν καὶ θανών, Μωσῆ μέλα.
«Ἄνθρωπος ὄψιν, καὶ Θεὸς τὴν καρδίαν».
Θάψαν ἐν εἰκάδι Μωσῆν ὀγδόῃ Αἰθιοπῆα.

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα