Όσιος Δαβίδ από τη Θεσσαλονίκη

Δαυῒδ συνήφθης τῷ πάλαι Δαυῒδ νέε,
Ἄλλον Γολιὰθ σαρκικά κτείνας πάθη.
Ἕκτῃ ἐξεπέρησε πύλας βίου εἰκάδι Δαυΐδ.

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα