Άγιος Βαρλαάμ

Σὺν λιβανωτῷ, Βαρλαάμ, τὸ πῦρ φέρων,
Εὔοσμος ὤφθης λιβανωτὸς Κυρίῳ.

Λειτουργικά κείμενα

ΠΗΓΗ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα