Άγιος Θαδδαίος ο Απόστολος

Θαδδαῖε! ποῖον ἄλλο σοι πλέξω στέφος,
Ἤ αὐτόπτην λέγειν σε, καὶ μύστην Λόγου;
Εἰκάδι πρώτῃ Θαδδαῖος βιότοιο ἀπέπτη.

Λειτουργικά κείμενα

ΠΗΓΗ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα