Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος

Sampson Xenodohos 20th century, Greece Hieromonk Romanos Fokakis 500 DPI, 7″x10″, 24BruceRGB Apergis (cat. 9102)

Ἐξῆγεν ὁ πρὶν ἐκ γνάθου Σαμψὼν πόμα.
Ὁ νῦν δὲ Σαμψὼν μύρον ἐκ τάφου βρύει.
Εἰκάδι ἑβδομάτῃ Σαμψὼν θάνε, βλῦσέ τε μύρα.