Άγιος Σαμψών ο Ξενοδόχος

Sampson Xenodohos
20th century, Greece
Hieromonk Romanos Fokakis
500 DPI, 7″x10″, 24BruceRGB
Apergis (cat. 9102)

Ἐξῆγεν ὁ πρὶν ἐκ γνάθου Σαμψὼν πόμα.
Ὁ νῦν δὲ Σαμψὼν μύρον ἐκ τάφου βρύει.
Εἰκάδι ἑβδομάτῃ Σαμψὼν θάνε, βλῦσέ τε μύρα.

 

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα